Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (CIMITEC)

Descripció

El Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (CIMITEC) és un centre del departament d'Enginyeria Electrònica de la UAB capdavanter en la recerca en metamaterials. A la vegada, com a membre de la xarxa TECNIO promou la transferència de tecnologia en aquest àmbit, mitjançant la recerca i el desenvolupament de components i sistemes electrònics i de comunicacions. 

Format per doctors, enginyers i tècnics amb un alt grau d’especialització, CIMITEC aplica la seva tecnologia basada en el anomenats Metamaterials en els següents camps: antenes i tags per a sistemes d’Identificació per Radiofreqüència (RFID), comunicacions d’alta velocitat, filtres i altres components de RF/microones d’altes prestacions.
 

Activitat

  • Antenes i tags per a sistemes d’Identificació per Radiofreqüència (RFID).
  • Comunicacions d’alta velocitat.
  • Filtres i altres components de RF/microones d’altes prestacions.
  • Fabricació de sistemes i components utilitzant tècniques d’electrònica impresa.

Contacte

Adreça: Escola d'Enginyeria (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

Telèfon: 93 581 48 03

E-mail: cimitec@uab.es

Web: http://cimitec.uab.es/