EnergIoT

Descripció

EnergIoT és una spin-off de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM CSIC), fundada per l'investigador Gonzalo Murillo. L'empresa es centra en el desenvolupament de nous materials que aprofiten l'energia ambiental per alimentar permanentment petits sensors autònoms, de tal manera que no requereixen bateries.
 
Es tracta de materials piezoelèctrics que aprofiten l'energia mecànica que es dissipa en l'ambient -produïda per vibracions indesitjades, frens o amortidors- i la converteixen en energia elèctrica. Aquests materials tenen nombroses i immediates aplicacions, principalment en el camp de l'Internet de les Coses i en ambients intel·ligents.

Contacte

Responsable: Gonzalo Murillo

Telèfon: + 34 93 594 77 00

E-mail: contact@energiot.com

Web: http://www.energiot.com/