CareRespite

Descripció

Care Respite, spin-off de la UAB, és un sistema de monitoratge intel·ligent adreçat a les persones que tenen cura d’una persona amb dependència. Ha estat desenvolupat per investigadors del Centre de Visió per Computador (CVC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), juntament amb l’empresa Acceplan.

Es tracta d’un dispositiu basat en tecnologia de visió per computador i intel·ligència artificial que permet capturar imatges de la persona dependent, analitzar-ne la situació i la posició i, en cas de percebre una situació de risc, activar un sistema per avisar immediatament al cuidador.

Activitat

El sistema capta senyals de profunditat i àudio, de manera que mantindrà l’anonimat visual, a qualsevol habitació. El producte analitza aquests senyals per detectar situacions de risc, com ara caigudes o accions fora de la normalitat, i activa un sistema d’avisos. Així, els cuidadors, mitjançant una aplicació a través dels seus mòbils, es convertiran en usuaris que podran rebre les alarmes, personalitzar el sistema i visualitzar a distància el comportament detectat.

Contacte

Responsable: Martha Mackay

Telèfon: 932 210 213

Web: http://www.care-respite.com/