Graphene Nanotech

Descripció

Graphene Nanotech (GPNT) és una spin-off de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB CNM - CSIC), l'Institut de Ciència de Materials d'Aragó (ICMA) i l'Institut de Nanociència d'Aragó (INA). L'empresa es dedica a la producció industrial de grafè epitaxial per a la seva posterior incorporació a dispositius basats en semiconductors que millorin la tecnologia existent.

Activitat

La companyia distribueix grafè epitaxial preparat en substrats de 8 x 8 mm 2, que han estat prèviament tallats d'una hòstia semi-aïllant i on-axis 4H-SiC, i crescut sobre la cara silici per un procés de sublimació controlada.

GPNT, a més, distribueix grafè epitaxial en substrats d'altres mides, off-axis, amb una capa conductiva incorporada per implantació iònica, o bé preparat a la cara carboni del SiC.

Contacte

Responsable: Andoni Ruiz

Adreça: Edifici Eureka · Parc de Recerca UAB (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

E-mail: andoni@gpnt.es

Web: http://www.gpnt.es/