Ahead Therapeutics

Descripció

Ahead Therapeutics és una spin-off vinculada al grup d'investigació d'Immunologia de la Diabetis, liderat per Marta Vives-Pi a l'IGTP, i al grup d'investigació NanoQuímica i Materials Supramolerulares, encapçalat pel professor Daniel Maspoch a l'ICN2, a qui també pertany la doctora Mary Cano.

L'empresa va néixer el desembre de 2017 per desenvolupar productes terapèutics per lluitar contra malalties autoimmunitàries, com la diabetis tipus 1 o l'esclerosi múltiple. La seva teràpia es basa en l'ús de liposomes per frenar la reacció destructiva dels teixits propis, causant de les malalties autoimmunes.

Activitat

Després de 5 anys de recerca i publicacions, els investigadors de l'IGTP, ICN2 i ICREA han aconseguit demostrar l'eficàcia de la immunoteràpia contra l'autoimmunitat. La nova estratègia s'ha provat en models animals afectats d'aquest tipus d'afeccions.

La teràpia consisteix en l'ús de liposomes que simulen cèl·lules en procés de mort natural per aturar definitivament la reacció equivocada contra els teixits propis, causant de les malalties autoimmunitàries. Els liposomes, un tipus de partícula emprada en medicina en diverses ocasions, són petites gotes d'aigua amb una capa externa de greix, semblant a la que recobreix les cèl·lules. En el cas concret de la diabetis, en ser introduïts al cos, aquests liposomes aconsegueixen aturar la destrucció de les cèl·lules del pàncrees que produeixen insulina (cèl·lules beta) i, per tant, evitar la malaltia.

Aquesta estratègia immunomoduladora també es podria aplicar a altres malalties de caràcter autoimmune, com la rheumatoide artritis o la celiaquia.

Contacte

Responsable: Martí Dalmases

Adreça: Edifici Eureka · Parc de Recerca UAB (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

E-mail: marti.dalmases@mac.com