Paperdrop Diagnostics

Descripció

Paperdrop Diagnostics és una spin-off de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) adherida al Parc de Recerca UAB. Està promoguda pel Prof. ICREA Arben Merkoçi, responsable del Grup de Nanobioelectrònica i Biosensors de l'ICN2, i l'expert en innovació Dr. Marc Gallegos. L'empresa proposa un dispositiu de baix cost i fàcil d'usar per identificar lesions induïdes per fàrmacs.

Activitat

Les tecnologies avançades de diagnòstic disponibles actualment per a les lesions induïdes per fàrmacs solen requerir una gran quantitat de recursos, com ara infraestructures de laboratori, personal qualificat i suport financer. És el cas de tècniques comunes com la PCR en temps real o l’immunoassaig ELISA, disponibles a països desenvolupats per a investigació i determinades aplicacions clíniques.

Paperdrop Diagnostics és una jove empresa spin-off que proposa un dispositiu de baix cost i fàcil d'usar per identificar aquestes lesions. La proposta es basa en immunoassaigs de flux lateral, similars a un test d'embaràs, que estan essent optimitzats per detectar sis biomarcadors clau relacionats amb dany renal induït per fàrmacs, dany hepàtic induït per fàrmacs i la síndrome de resposta inflamatòria sistèmica. Per al diagnòstic es requereix tan sols un sensor de paper i una gota de sang del pacient. Es tracta d'una eina de baix cost i fàcil ús que no renuncia a la sensibilitat i especificitat de les proves de laboratori.

Contacte

Responsable: Marc Gallegos

E-mail: mgallegos@paperdropx.com

Web: http://paperdropdx.com/