D+T Microelectrònica

Descripció

D+T Microelectrónica, A.I.E. és una associació d'interès econòmic responsable de gestionar el funcionament de la sala blanca del CNM, i posar a l'abast de la indústria solucions microelectròniques que compleixin el cicle Disseny - Desenvolupament - Producció.
 
La finalitat de D+T Microelectrónica, A.I.E. és facilitar la incorporació de tecnologies microelectròniques en productes industrials, dissenyant, desenvolupant i produïnt xips ajustats a necessitats específiques.
 

Contacte

Adreça: CNM (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

E-mail: info@dtm.es

Web: www.dtm.es