Nanomol Technologies

Descripció


Nanomol Technologies ofereix serveis d'R+D i tecnologies avançades per a generar noves nano-medicines i solucions d’administració de medicaments que permetin una millor eficàcia terapèutica i el confort del pacient en el seu tractament. Nanomol és una spin-off sorgida d’un grup d’investigació científica de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona.

Activitat


Ofereix la seva plataforma per estructurar molècules actives en forma de:
  • Sòlids micro i nano-particulats amb elevada puresa polimòrfica.
  • Partícules compostes (actiu+polímer) micro i nano-estructurades.
  • Liposomes avançats com a vehicles per a encapsular actius.

Contacte

Adreça: Mòdul de Recerca B · Parc de Recerca UAB (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

Telèfon: 93 586 89 63

E-mail: info@nanomol-tech.com

Web: http://nanomol-tech.com/