Aeris Tecnologies Ambientals

Descripció

Aeris és una spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona constituïda per experts del grup de recerca GENOCOV (UAB) amb la voluntat d'ajudar a indústries i entitats públiques a millorar la qualitat ambiental de les seves emissions. Està especialitzada en millorar la qualitat d’efluents líquids i gasosos per mitjà de tecnologies biològiques ad hocAddicionalment, ofereix una àmplia carta de serveis mediambientals.

Activitat

  • Disseny i la implementació de bioreactors, sistemes biològics per a la depuració d’aigües i gasos contaminats
  • Serveis mediambientals
  • Assessoria i consultoria ambiental.
  • Avaluació de la qualitat d'efluents líquids i/o gasosos
  • Realització d'analítiques i caracteritzacions físico-químiques d'efluents líquids i/o gasosos.
  • Valoració d'alternatives tecnològiques per a la correcció de situacions no sostenibles ambientalment
  • Modificació de sistemes de tractament existents per a adequació a noves necessitats o per a correcció del seu funcionament.
  • Seguiment i control de l'operació de sistemes de tractament ambiental.
  • Realització de cursos formatius específics a responsables d'instal·lacions que incloguin tractament d'aigües o gasos residuals.
  • Disseny de tècniques d'automatització i control ad hoc per a sistemes de tractament ambiental.

Fitxa de l'empresa


Contacte

Adreça: Carrer Santa Rosa 38 local (08290) Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 93 140 0204

E-mail: info@aeristec.com

Web: http://www.aeristec.com/