Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)

Tots els centres>

Descripció

L’IMB-CNM és un institut de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). L'activitat principal és la recerca i el desenvolupament amb una orientació aplicada als camps de les micro i nanotecnologies i els dispositius i sistemes basats en el silici. Les activitats de R+D estan suportades per projectes competitius dels Programes Marc de la Unió Europea o del Plan Nacional de R+D+I estatal. Les activitats addicionals inclouen contractes de R+D+I industrials, formació de postgraduats i per empreses i divulgació. L'Institut té dos departaments: Micro-nanosistemes i Integració de Sistemes. L'organització interna és dinàmica i agrupa els recursos humans segons els requeriments dels projectes de recerca.

La infraestructura principal és la Sala Blanca de Micro i Nanofabricació, que és una de les Instal·lacions Científiques i Tecnològiques Singulars (ICTS) a nivell de l'estat. Dóna suport a la recerca de l'Institut i està oberta a la utilització d'usuaris externs. 

Vinculació amb la UAB

Tres grups de la UAB són, formalment, Unitats Associades a l’IMB-CNM:

- Unitat de Micro-Nano Sistemes i Aplicacions (Escola d’Enginyeria).
- Grup de Circuits i Sistemes Electrònics (ECAS) (Escola d’Enginyeria).
- Grup de Sensors i Biosensors (GSB) (Facultat de Ciències).

Àrees estratègiques de recerca

Circuits i sistemes integrats: disseny i test de circuits i sistemes integrats analògics, digitals i de radiofreqüència. Electrònica impresa i/o flexible.

Dispositius i sistemes de potencia: tecnologies innovadores de dispositius i sistemes de potencia per a l’augment de l’eficiència i la reducció del consum energètic.

Micro-nano-bio sistemes: nous micro i nanosensors funcionals i sistemes miniaturitzats per aplicacions biològiques i biomèdiques.

Micro-nanotecnologies: nous processos, dispositius i sensors per circuits integrats, MEMS, NEMS i sistemes intel·ligents fent servir micro i nanotecnologies basades en silici.

Nanofabricació i nanoestructures: propietats funcionals i mètodes de fabricació de nanoestructures pel desenvolupament de dispositius a prop dels seus límits fonamentals o basats en nous conceptes.   

Transductors químics: nous transductors químics i bioquímics basats en diversos principis de transducció, a partir de noves tecnologies, estructures de dispositius, processos i materials.

Serveis d'interès per la comunitat UAB CEI

Sala Blanca ICTS
Ofertes de feina i tesis
Biblioteca
Divulgació

66

Investigadors doctors

216

Treballadors

11.500.000

Euros de pressupost

50%

Finançament per projectes i contractes externs

131

Projectes de recerca actius

113

Articles publicats en revistes SCI

5

Tesis doctorals

7

Patents

Contacte

Responsable: Carles Cané Ballart

Adreça: Campus UAB (08193) Cerdanyola del Vallès

Telèfon: 93 594 77 00

E-mail: info@imb-cnm.csic.es

Web: http://www.cnm.es/