Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Emergències

Emergències

En cas d’emergència, cal seguir unes determinades pautes de comportament. Una emergència pot suposar dues alternatives: l’evacuació de les persones a l’exterior o el confinament dels ocupants de l’edifici en un lloc preestablert i considerat segur.

Assabenteu-vos de quins són els recorreguts d’evacuació i les sortides d’emergència del vostre edifici així com els espais previstos per a confinament. Hi ha senyals d’evacuació que indiquen els recorreguts fins a la sortida de l’edifici més propera.

Un senyal acústic de tipus continu és l’ordre d’evacuació de l’edifici. Els equips d’emergència estan identificats mitjançant una armilla taronja. En sentir la sirena o bé en rebre l'ordre d'evacuació, sortiu de l’edifici per les vies indicades.

L’ordre de confinament es pot rebre mitjançant un missatge per megafonia o bé per ordre directa dels equips d’emergència.

Si detecteu foc o fum, activeu l’alarma si hi ha un polsador a prop. Per utilitzar el polsador, trenqueu el plàstic o vidre i pitgeu-lo. Tots els polsadors d’alarma estan senyalitzats amb el pictograma corresponent. Si no n’hi ha, aviseu la consergeria més propera o truqueu al Servei de Seguretat i Vigilància (2525).

 • Seguiu les instruccions dels equips d'emergència.
 • Mantingueu la calma. No utilitzeu els ascensors. No torneu enrera.
 • Recolzeu, si s'escau, la tasca dels equips d'emergència, ajudeu a l'evacuació / confinament de les persones amb dificultats físiques o sensitives.
 • En rebre l'avís, deixeu el que esteu fent i inicieu l'evacuació o el confinament.
 • En cas de confinament, dirigiu-vos a la zona establerta o si no està definida mantingueu-vos en un espai interior, protegit i el més aïllat possible de l’exterior.
 • No circuleu per l’edifici.
 • Mentre duri l’emergència NO us mogueu del lloc que se us ha assignat.
 • En el cas que estiguis fent classe o pràctiques, el professor és el responsable de coordinar el confinament o evacuació del alumnat de l’aula/laboratori.
 • Utilitzeu els extintors només si en coneixeu el funcionament.
 • Tanqueu si us és possible portes i finestres.
 • No obriu una porta si surt fum.
 • Si hi ha fum a l’altura del cap, aneu de quatre grapes fins a la sortida més propera.
 
En cas d’urgència sanitària, cal trucar als telèfons dels equips de primers auxilis (EPA) de l’edifici que s’indiquen als pòsters verds que ha d’haver-hi a tots els locals. En cas contrari truqueu al 2525.

Tots els centres tenen exposades en diferents indrets les recomanacions següents:
•Actuació en cas d'emergència (pòster A2 amb pictogrames en colors)
•Actuació en cas d'avacuació (pòster A4 verd i blanc)
•Actuació en cas d'emergència sanitària (pòster A3 verd fosc, amb els noms i els telèfons de l'equip de primers auxilis de la zona)


Més informació a: