Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Emergències. Pla d'Autoprotecció.

Emergències Pla d'Autoprotecció.

Què he de fer en cas que es presenti una situació d’emergència?
 
Per a les emergències, la UAB disposa d’un pla d’autoprotecció per a cada edifici i en alguns casos per a les diferents zones de l’edifici. Normalment, aquests plans són públics als webs de les facultats. Assabenteu-vos de quin pla correspon al vostre lloc de treball.
 
Davant d’una possible emergència, cal seguir unes determinades pautes de comportament. Una emergència pot suposar dues accions alternatives: l’evacuació de les persones a l’exterior o el confinament dels ocupants de l’edifici en un lloc preestablert i considerat segur.

Assabenteu-vos dels recorreguts d’evacuació i de les sortides d’emergència del vostre edifici, així com dels espais previstos per al confinament.

Un senyal acústic de tipus continu és l’ordre d’evacuació de l’edifici. Els equips d’emergència s’identifiquen amb una armilla taronja. En sentir la sirena o bé en rebre l’ordre d’evacuació sortiu de l’edifici per les vies indicades.

L’ordre de confinament es pot rebre mitjançant un missatge per megafonia o bé per ordre directa dels equips d’emergència.

En cas que detecteu foc o fum, doneu l’alarma si hi ha un polsador a prop. Per utilitzarel polsador, trenqueu el plàstic o vidre que el protegeix i pitgeu-lo. Si no n’hi ha, aviseu la consergeria més propera o truqueu al Servei de Seguretat i Vigilància (2525).

Seguiu les instruccions dels equips d’emergència.
Mantingueu la calma. No utilitzeu els ascensors.
En cas d’estar fent classe o pràctiques, el professor o professora és el responsable de coordinar el confinament o l’evacuació de l’alumnat de l’aula o laboratori.