Grup de Recerca en Microbiologia Aplicada i Mediambiental

El Grup de Recerca en Microbiologia Aplicada i Mediambiental del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals està inscrit al Registre de Laboratoris de Catalunya i està reconegut per a dur a terme les determinacions següents:

Anàlisis en general per a altres laboratoris d’empreses
Anàlisis específics
Anàlisis d’aigües
Microbiologia alimentària
Microbiologia de materials en contacte directe amb els aliments
Microbiologia d’additius alimentaris i aromes
Microbiologia de pinsos i matèries primeres
Microbiologia de farratges
Microbiologia de premescles
Zoosanitaris
Diagnòstic de malalties d’animals
Residus en aliments, animals i pinsos

D’altra banda també s'hi duen a terme:

  • Estudis i avaluacions de la microbiota mediambiental destinats al control d’edificis malalts i de la qualitat microbiològica ambiental de museus, biblioteques, etc
  • Estudi i avaluació de la microbiologia de documents i patrimoni cultural


María Ángeles Calvo Torras
Catedràtica de Sanitat Animal
Grup de Recerca en Microbiologia Aplicada i Mediambiental
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Facultat de Veterinària
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 935811748 / Fax 935812006

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Edifici V 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 91
FAX +34 93 581 33 25

d.sanitat.anat.animalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona