Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària

El Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDPV) té com a objectiu oferir un diagnòstic anatomopatològic i histopatològic a particulars, clíniques veterinàries, institucions, empreses agropecuàries, empreses farmacèutiques i, en especial, a l'Hospital Clínic Veterinari i al servei de granges experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El SDPV té una funció eminentment docent de suport al grau de Veterinària, raó per la qual el  seu funcionament està totalment vinculat a la programació docent de la Facultat, principalment en relació amb les pràctiques de necròpsia. Per aquest motiu, també, el SDPV està vinculat al funcionament de l’HCV i  al servei de granges experimentals de la Facultat de Veterinària. El SDPV desenvolupa també el Programa de Residència en Patologia Veterinària vinculat al Programa VIR de la UAB (Veterinari Intern Resident).
 
Biòpsies: Estudi d'un fragment tissular o d'un òrgan recent separat (excisió) d'un ésser viu per a l'estudi microscòpic. És un bon mètode d'estudi bàsicament diagnòstic i, en menor mesura, també pot tenir un valor pronòstic.

Necròpsies: Examen sistemàtic, ordenat i complet d'un cadàver amb l’objecte d'investigar la causa o causes de la mort o de la malaltia que pateix una població o col·lectivitat. És un procediment diagnòstic molt útil en diferents activitats de l’àmbit veterinari:

  • Control epidemiològic
  • Control terapèutic i toxicològic
  • Control de l'actuació clínica
  • Diagnòstic forense
  • Mitjà de reclamació en l'activitat de compra venda d'animals
  • Tècnica d'investigació
  • Assistència  a la conservació d'espècies salvatges i protegidesServei de Diagnòstic de Patologia Veterinària
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Facultat de Veterinària
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 935811597 / Fax 935813142

s.diag.patologia.vet@uab.cat

Facultat de Veterinària Facultat de Veterinària

 

Escola de Postgrau Escola de Postgrau

 

Biblioteca de Veterinària Biblioteca de Veterinària

 

Campus Virtual UAB La plataforma informàtica d'ús docent

 

Veterinària Virtual Materials docents del nostre àmbit

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Edifici V 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 91
FAX +34 93 581 33 25

d.sanitat.anat.animalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona