Fons Otto Wilhem Gutzwiller

Fons Personal
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Otto Wilhem Gutzwiller (1889-1958), nascut a Suïssa, va ser geòleg dedicat a la petrologia. Va ser assessor en geologia a Espanya i també a Veneçuela i Perú.

De  Catalunya coneixia bé la regió geològica de Blanes on es va construir l'actual Jardí Botànic  en una zona granítica del Carbonífer superior.

El seu arxiu personal consta de 86 treballs geològics, seus i d'altres geòlegs, cedit per la Unitat d'Estratigrafía, Departament de Geologia.

Dates límit del fons: 1916-1958

Data d’incorporació del fons: es desconeix la procedència d'aquest fons

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació: Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte a la biblioteca: Us agrairem que qualsevol comentari, tant de la funcionalitat de la pàgina com si trobeu qualsevol error en la descripció del material del fons, ens el feu arribar a Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat

Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Edifici C Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: + 34 93 581 1906
Pregunta@

Inventari de l'arxiu