Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la UAB

El projecte Campus UAB

Descripció de projecte

Campus d'Arqueologia UAB


El Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la UAB és una xarxa de jaciments, equipaments municipals, museus i parcs arqueològics on la Universitat desenvolupa recerca i docència.

La creació del Campus consolida la relació existent entre la UAB i diferents ajuntaments per tal de reconèixer els jaciments i les seves infraestructures associades com a espais docents i de recerca, i establir així una col·laboració estable. Aquest tipus de campus universitari amplia i millora la col·laboració de la Universitat amb el territori català i esdevé un element dinamitzador del patrimoni dels municipis, així com un pol de transferència del coneixement generat des de la recerca arqueològica.

Informació complementària

Enllaços relacionats