Concursos de Profesorado asociado para el curso 2021-22


ES CONVOQUEN LES PLACES DE PROFESORAT ASSOCIAT PER AL CURS 21-22 QUE TROBAREU AL SEGÜENT DOCUMENT:

És important que seguiu tot el procediment a l’enllaç: Professorat associat pel curs 2021-2022

 OBSERVACIONS:

1. Cal competència en català/castellà per impartir docència en català/ castellà ;

2. És requisit estar en possessió d’un títol de Màster;

3. Cal  presentar el CV i el resum del CV segons els models normalitzats aprovats pel Departament d’Antropologia Social i Cultural que trobareu al següent enllaç:

CV Model (word)
CV Model (pdf)

Resum CV Model (word)
Resum CV Model (pdf)


4. El tribunal es reserva l'opció de fer una entrevista en cas de dubtes.

Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb: d.antropologia@uab.cat

Grupos de investigación Grupos de investigación del departamento de antropología

 

Institut Català d'Antropologia Institut Català d'Antropologia

 

Planos y transportes Como llegar y moverse por el campus

 

CONTACTA CON NOSOTROS

Departamento de Antropología Social y Cultural
Edificio B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona