Unitat integrada de suport administratiu departamental


Gestor departamental: Miguel Tomás Plau
Administrativa: Mª Cristina Prats Vilaròs
Administrativa: Raquel Vidal Justícia
Administrativa: Sandra Rodríguez Escriche


Técnica de soporte a la investigación:
Nuria Vallés Peris
Despatx B5/058
Tel. 935814501

CONTACTA CON NOSOTROS

Contacto
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona