Alfabètic
Categoria
Tutories

Teresa Velàzquez García-Talavera


 

Despatx: 115

Telèfon: +34 93 581 31 60

Correu electrònic: teresa.velazquez@uab.cat

Situació acadèmica i formació

- Catedràtica de Periodisme a la UAB.

  • Perfil: Teories de la comunicació, semiòtica de la comunicació i metodologia d’investigació en  comunicació.

- Doctora en Ciències de la Informació - Periodisme (UAB, 1990)
- FPI a Espanya,  (UAB1977-1979)
- FPI a l’estranger (Universitat d’Amsterdam (1979-1980) i Universitat de Berkeley (1980-1981)
- Llicenciada amb Grauen Ciències de la Informació-Periodisme (UAB, 1982)
- Llicenciada en Ciències de la Informació - Periodisme (UAB, 1976)
- Llicenciadaen Filologia Hispànica (UB, 1976)

 

Grup i línies d'investigació

- Membre del Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC)
- Les seves línies d’investigació són:  Anàlisi del discurs i comunicació;  Comunicació i Cooperació pel Desenvolupament per regions; Diversitat cultural, exclusió social i comunicació;  Estudis cultural

 

Publicacions més recents

- "Societé multicuturelle et construction de l’image de l’autre. Le rol de moyens de communication”. Dins de Christoph Wulf, Jacques Poulain y Fathi Triki,  (eds.)  Violence, religion, et dialogue interculturel. Perspectives euro-méditerranéennes. Paris, L'Harmattan, 2010a: 207-234.

- “Communication, cooperation and social change in the Mediterranean region: Research, projects and training”. Dins de:  EMUNI (2nd EMUNI Research Souk. Multi-Conferencia Euromediterránea de Investigación: Living Together in the Multi-cultural Society. Publicació en línia, http://res.emuni.si, 2010b: 1461-1469.

- “Comunicación y Sociedad del Conocimiento: proyectos de investigación en la región mediterránea (Europa y Norte de África)". Dins de: Revista Líbero– São Paulo, 2010c,  v. 13, n. 26: 21-28.

- Fronteras (Coordinadora). Buenos Aires, La Crujía, 2009a. Colecció deSigniS, nº 13.
 - "Diálogo disciplinar e interacciones teóricas. Las fronteras y sus permeabilidades". En: Teresa Velázquez (coord.) Fronteras.  Buenos Aires, La Crujía, 2009b: 9-17. Colección DeSignis, nº 13: 9-17.

- “La presencia de la interculturalidad en las secciones de cultura en los diarios de Barcelona”. Dins de: Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación. ALAIC. Año VI, núm. 10, 2009c: 92-102

         

           Trajectòria acadèmica i professional
          

- Co-directora del Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC), Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, UAB

- Presidenta de l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC), organització depenent del LAPREC.

- Directora acadèmicaa la UAB dels estudis de postgrau Màster Europeo “Mediació Inter mediterrània: inversió econòmica i integració intercultural (MIM)”, des de 2003 i de la Diplomatura de Postgrau “Comunicació, cooperació internacional i mediació sociocultural a la Mediterrània”, des de 2008.

- Coordinadora/Tutora ERASMUS (diferents universitats europees) de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, des de 1999

- Membre del Consell redacció, consultiu o editorial de diferents revistes científiques internacionals. Cap de Redacció a Espanya, Revista de Signis.

- Secretaria de la Comissió Gestora i del Centrede la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, des de juny de 2009 a juny de 2010.

- Membre de la CITEC (Comissió d’Investigació i Tercer Cicle) del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB, des de 2005 i Secretària acadèmica del mateix, des de març de 2008 a juny de 2009. Va estar Directora del Departament, des de març de 1993 a març de 1995.

- Vicedegana de Professorat i Docència  de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, des de març de 2001 a juny de 2005. 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona