UD Vall d'Hebron
La Unitat Docent de la Vall d'Hebron de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona imparteix la docència completa dels quatre darrers cursos de la llicenciatura i grau de Medicina i també nombrosos estudis de tercer cicle per a postgraduats.
 
En la Unitat docent de la Vall d'Hebron hi ha adscrits 44 professors del Departament de Cirurgia.

En les seves instal·lacions, hi ha la seu del Departament de Cirurgia i és on està ubicada la secretaria.
 
El coordinador de la Unitat departamental és el Dr. Manuel Armengol Carrasco.

Professors de la Unitat

WEB DE LA UNITAT DOCENT VALL D'HEBRON

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona