SeDit - Servei per a la documentació i la investigació transcultural


Descripció del Servei:

El SeDIT constitueix un servei de suport a la investigació i a la docència de Grau i Postgrau al Departament d’Antropologia Social i Cultural amb una sèrie de funcions específiques:

a) Assessorament etnogràfic. En tres eixos bàsics:

- Produccions audiovisuals.

- Docència.

- Recerca científica.

Aquests serveis s’adrecen a la comunitat acadèmica i científica dins i fora de la UAB.

b) Potenciació de l’ús dels audiovisuals com a metodologia de recerca científica i eina de comunicació i divulgació de resultats.

c) Consulta de bases de dades documentals.

- Human Relations Area Files (HRAF) i eHRAF (versió electrònica).

- Mediateca del servei.

- Recursos antropològics on-line d’especial interès científic.

d) Produccions pròpies d’interès científic.

Història:

El SeDIT ha ofert serveis als investigadors del Departament d'Antropologia Social i Prehistòria i altres departaments de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia i de les Universitats de Barcelona i Girona des de finals dels anys vuitanta. Té el seu origen en l’interès dels professors i de les professores del Departament d'Antropologia Social i Cultural en la investigació transcultural de caràcter hologeístic, interès, que per altra banda, és un dels aspectes distintius de l'antropologia de la UAB dins del conjunt de les universitats catalanes i estatals.

La consolidació de l'avui anomenat SeDIT com a centre de suport a la recerca es va produir entre els anys 1989 i 1992 amb l'associació de la UAB amb els HRAF, la concessió per part del Vicerectorat d'investigació d'una ajuda per tal d'adquirir tots els exemplars antics, la subscripció a la biblioteca de la Facultat de Lletres a la revista electrònica World Cultures, l'adquisició per part de l'Àrea d'Antropologia de les HRAF Research Series in Quantitative Cross-Cultural Data i la publicació, a la UAB, del llibre Etnografía y Comparación. La investigación transcultural en Antropología (publicat per la responsable científica del servei fins aquest any, Aurora González Echevarría, actualment assessora científica en investigació transcultural).

L'any 1994 el Vicerectorat d'Investigació de la UAB i la CIRIT van concedir a l'Àrea d'Antropologia un ajut per a l'adquisició dels CROSS Cultural CD, cinc arxius d'informació etnogràfica realitzats a partir dels HRAF. Darrerament, l’impuls per part de la Human Relations Area Files, Inc. a la Universitat de Yale (EE.UU.) de l’eHRAF Collection of Ethnography, base de dades en línia dels HRAF, ha facilitat enormement la consulta dels fons documentals dels HRAF i ha agilitzat la tasca comparativa que es proposa des del SeDIT.

Durant anys, el servei s'ha utilitzat per a la realització de pràctiques al curs: “Investigació bàsica i comparació intercultural”, de l’antic programa de Doctorat en antropologia Social i Cultural; ha donat suport a diverses investigacions realitzades a l'Àrea i ha rebut consultes d'investigadors d'altres departaments. Per a les tasques de manteniment i gestió dels HRAF, HRAF inc. requeria per a l'associació de la UAB del nomenament d'un/a responsable científic/a de l'arxiu, tasca que ha desenvolupat des de 1989 la professora Aurora González Echevarría i que ha assumit des d’aquest curs el professor Jordi Grau Rebollo.

Paral·lelament, des de la posada en marxa dels encara vigents plans d'estudi d'Antropologia Social i Cultural dins i fora de Catalunya, s'ha anat desenvolupant la videoteca etnogràfica especialment vinculada a l'assignatura "Textos etnogràfics i fonts audiovisuals per a l'estudi de l'etnografia" i de les assignatures d'Etnologia Regional especialitzades en Amazònia, Amèrica del Sud, Amèrica Central, Àfrica, Austràlia i Etnologia de la Península Ibèrica. Aquesta videoteca ha rebut aportacions de l'Institut de Ciències de l'Educació, del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i de l'Àrea d'Antropologia Social. Actualment, és una eina indispensable per a l'organització docent de moltes de les matèries que s'imparteixen des de la nostra titulació i al llarg del darrer curs ha anat digitalitzant els seus fons en format DVD. La posada en marxa del curs acadèmic 2006-2007 del nou Màster oficial en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Internacionals, dels nous Estudis de Doctorat en Antropologia Social i Cultural, la participació del nostre Departament en l’European Master in Social and Cultural Anthropology, el qual ha estat ja aprovat a la UAB i està pendent d’aprovació a l’AQU, i el disseny del nou grau en Antropologia constitueixen nous espais que s’alimentaran del suport del servei tant pel que fa a la docència com a la recerca.

Grups de recerca Grups de recerca del departament d'antropologia

 

Institut Català d'Antropologia Visita la web de l'ICA

 

Plànols i transports UAB Com arribar i moure's pel campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona