Sales d’habilitats clíniques


Les aules d'habilitats cl?niques estan dissenyades i equipades simulant un espai assistencial hospitalari. L'objectiu ?s que els estudiants, en grups redu?ts i amb l'acompanyament d'un docent, adquireixin habilitats manuals i procedimentals abans de ser dutes a terme en el context real de la pr?ctica cl?nica.

Actualment es disposa de 4 espais per realitzar aquestes sessions d'aprenentatge te?ric - pr?ctic amb capacitat per a 12-13 persones cadascuna.

Aula de Simulació de la Facultat de Medicina

El febrer del 2016, la Facultat de Medicina de la UAB va començar a desplegar el projecte per a crear espais de simulació clínica a les 6 Unitats Docents, destinats a la formació i educació dels alumnes i dels professionals sanitaris de les diferents etapes de la seva formació (pregrau, postgrau i formació continuada).

Els espais de simulació clínica donen resposta a una necessita docent emergent i complementen la formació dels laboratoris d’habilitats clíniques dels graus en Infermeria, en Medicina i en Fisioteràpia. Tenen com a objectiu que els alumnes i els professionals assoleixin i perfeccionin les competències clíniques, comunicatives  i de treball en equip. Per aquest motiu es preparen casos que es desenvolupen en un entorn que simuli escenarisde contextos reals dels centres assistencials  i faciliti la presa de decisions amb la finalitat de garantir una assistència de més qualitat, més segura i més eficient.


 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Informació per a accedir al Campus!

 

Eina Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB

 

Intranet Accedeix al teu espai personal

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Infermeria
Edifici M 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 46 49
FAX +34 93 586 82 22

d.infermeriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona