Ressenya Històrica


El Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació va ser creat amb el nom de Psicologia de l'Educació per acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de 1985. El canvi de nom es va aprovar per acord del Consell de Govern de 92/2003 de 27 novembre. I es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i per les normes del seu reglament.

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Edifici B
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Horari d'atenció a la secretaria:
De dilluns a dijous: Matí de 10:00h a 13:30h. Tardes de 15:00h a 16:30h.
Divendres: Matí de 10:00 a 14:00h. Tarda tancat
Estiu: Matí de 10:00h a 14:00h
TEL +34 93 581 13 77

d.psic.basicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona