Ressenya històrica


El Departament de Genètica i de Microbiologia (DGM) va ser creat per acord de la Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de 27 de setembre de 1985. En aquesta Junta de Govern es va acordar una important reestructuració de la UAB, en el marc del Real Decreto 2360/1984 de 12 de desembre, sobre Departaments Universitaris, del Ministerio de Educación y Ciencia. El nou DGM provenia de la fusió de dos Departaments (el de Genètica i el de Microbiologia) que van ser creats en els primers temps de la singladura de la UAB.

L’Acte de Constitució del nou Departament de Genètica i de Microbiologia va tenir lloc l’11 de novembre de 1985 a la Sala d’Actes de l’Institut de Biologia Fonamental i en aquest acte va resultar elegit com a primer Director del Departament el Dr. Ricard Guerrero, Catedràtic de Microbiologia.

El Reglament del DGM va ser elaborat durant 1986 i aprovat pel Consell de Departament en la seva reunió del 10 d’abril de 1986 i posteriorment per la Junta de Govern de la UAB del 7 d’abril de 1987. Aquest Reglament contemplava l’estructuració inicial del Departament en dues unitats, Genètica i Microbiologia. Posteriorment el reglament va ser modificat ampliant-se el nombre d’unitats a tres: Genètica, Microbiologia-Campus i Microbiologia-Medicina. Les modificacions van ser aprovades per la Junta de Govern de la UAB de 29 de maig de 1989. Més endavant, es va tornar a modificar el reglament en data 21 de Setembre de 2004, el qual es vigent fins a l’actualitat.

Des de la creació del DGM l'any 1985, s’han succeït els següents equips de direcció:

Període:  01-06-1986 a 19-09-1988
Director:  Ricard Guerrero Moreno 
Secretari: Francisco Fernández Pérez

Període: 20-09-1988 a 31-10-1990
Director: Antoni Fontdevila Vivanco 
Secretari: Ricard Marcos Dauder

Període: 01-11-1990 a 31-11-1991
Director: Ricard Marcos Dauder
Secretària: Montserrat Llagostera Casas

Període: 01-12-1991 a 12-10-1992
Director: Ricard Marcos Dauder
Secretari: Oriol Cabré Fabré

Període: 21-10-1992 a 11-01-1993
Director en funcions: Guillem Prats Pastor

Període: 12-01-1993 a 31-01-1995
Director: Jordi Barbé García
Secretari: Noel Xamena López

Període: 01-02-1995 a 03-03-1997
Director: Ricard Marcos Dauder
Secretari: Isidre Gibert González

Període: 04-03-1997 a 30-04-1999
Directora: Isabel Esteve Martínez
Secretari: Mauro Santos Maroño

Període: 01-05-1999 a 30-04-2001
Director: Alfredo Ruiz Panadero
Secretària: Nuria Gaju Ricart

Període: 01-05-2001 a 01-12-2003
Director: Jordi Barbé García
Secretari: Noel Xamena López

Període: 01-12-2003 a 31-12-2006
Director: Ricard Marcos Dauder
Secretària: Montserrat Llagostera Casas
  
Període: 01-01-2007 a 31-12-2009
Directora: Montserrat Llagostera Casas
Secretari: Jordi Surrallés Calonge

Període: 01-01-2010 a 31-12-2012
Director: Ricard Marcos Dauder  
Secretària: Núria Gaju Ricart 

Període: 01-01-2013 a 31-12-2015
Directora: Montserrat Llagostera Casas
Secretari: Jordi Surrallés Calonge

Període: 01-01-2016 a 31-08-2017
Director en funcions: Jordi Barbé García

Període: 01-09-2017 a 31-12-2018
Director: Noel Xamena López
Secretària: Montserrat Llagostera Casas

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona