Professorat 
Professorat associat
Àrees de Coneixement
abcde
fghij
pqrst
uvwxyz
Pere Ortin
  • Línies de recerca
  • Organizational Economics and Personnel Economics
  •  
  • Altres informacions
  •     
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona