Professorat 
Professorat associat
Àrees de Coneixement
abcde
fghij
pqrst
uvwxyz
Jose Maria Ortiz
  • Línies de recerca
  • Economia Experimental, Economia del Comportament, Mercat de Treball.
  •  
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona