Professorat 
Professorat associat
Àrees de Coneixement
abcde
fghij
pqrst
uvwxyz
Carlota Menendez
  • CV
  • Carlota Menéndez Plans (pdf)
  •  
  • Línies de recerca
  • Finances aplicades i es concreten en:  Valoració d’empreses o d’actius financers,  estudi dels determinants del risc de les accions, probabilitat de fallida de les empreses, estimació de la taxa d’actualització  i qualsevol altra tema amb clara implicació en la gestió financera de les empreses.
  •  
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona