Professorat 
Professorat associat
Àrees de Coneixement
abcde
fghij
pqrst
uvwxyz
Pilar Lopez
 • Biografia
 • Pilar López Belbeze és Professora Titular del Àrea de Comercialització i Investigació de Mercats. A l’actualitat imparteix docència a les següents assignatures: Màrqueting I i Màrqueting II (Grau en ADE), Màrqueting Avançat (Màster Universitari en Màrqueting), dirigeix diversos Treballs de Final de Grau i de Màster y col·labora en diversos màster a l’àmbit del màrqueting. Les seves línies d’investigació es centren en Estratègia i Valor de Marca, Comportament del Consumidor i Màrqueting Col·laboratiu. Ha participat a la elaboració de varis llibres i guies docents i els seus treballs d’investigació s’han difós i publicat a revistes tant en el àmbit nacional com internacional, com Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas, Revista Española de Investigación en Marketing-ESIC, European Journal of Marketing, Journal of Product & Brand Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, entre d’altres. Ha exercit també diversos càrrecs de gestió universitària a la Facultat d’Economia i Empresa com la Coordinació del Màster Universitari de Màrqueting, de la Titulació d’ITM (Investigació i Tècniques de Mercat), Promoció i Relacions Externes o Responsable de Qualitat.
 •  
 • Àmbit de coneixement
 • Màrqueting I i Màrqueting II (Grau en ADE), màrqueting Avançat (Màster Universitari en Màrqueting), dirigeix Diverses Treballs Fi de Grau i de Màster
 •  
 • Línies de recerca
 • Estratègia i Valor de Marca, Comportament del Consumidor i Màrqueting Col·laboratiu.
 •  
 • Publicacions
 • Ha participat en l'elaboració de diversos llibres i guies docents i els seus treballs d'investigació s'han difós i publicat en revistes tant en l'àmbit nacional com internacional, com Quaderns d'Economia i Direcció d'Empreses, Revista Espanyola d'Investigació en Màrqueting-ESIC, European Journal of màrqueting, Journal of Product & Brand Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management.
 •  
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona