Professorat 
Professorat associat
└rees de Coneixement
abcde
klmno
pqrst
uvwxyz
Rosalia Gallo
  • LÝnies de recerca
  • - Comptabilitat i fiscalitat. Tractament comptable de l'impost de societats. Actius i passius diferits.
    - Consolidació d'estats financers. Normativa i la seva aplicació als grups d'empreses.
    - Efectes de la tributació a nivell consolidat.
  •  
 

 

 

2020 Universitat Aut˛noma de Barcelona