Professorat 
Professorat associat
Àrees de Coneixement
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Manel Álvarez
  • CV
  • Manel Álvarez Gómez (pdf)
  •  
  • Línies de recerca
  • Investigació en efectes de la revelació d'informació en les magnituds financeres de les empreses cotitzades.
  •  
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona