Professorat
 Professorat associat 
Àrees de Coneixement
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Fotografia Cognoms, Nom Despatx Telèfon Correu electrònic
Aguilar Guindulain, Javier B1/1090 93 581 4290 Javier.Aguilararrobauab.cat
Aguilera Malagón, Paulino B1/107 93 581 4398 Paulino.Aguileraarrobauab.cat
Amorós Mestre, Antonio B1-127 93 581 3154 Antoni.Amorosarrobauab.cat
Arza Jauregui, Ana Maria N/D 93 581 3257 Ana.Arzaarrobauab.cat
Bach Martínez, Núria B1/127 93 581 4423 Nuria.Bacharrobauab.cat
Balbuena Longo, Eduardo 93 581 4304 Eduardo.Balbuenaarrobauab.cat
Ballonga Xaver, Jordi B1/115 93 581 4301 Jordi.Ballongaarrobauab.cat
Bernabé Comino, Luis S/210 93 728 77 35 Lluis.Bernabearrobauab.cat
Bombardó Codina, Jaume 93 581 4290 Jaime.Bombardoarrobauab.cat
Borrell Vilanova, Olga B1/121 93 581 3258 Olga.Borrellarrobauab.cat
Bosch Dalmau, Ramon S/204 93 728 7749 Ramon.Boscharrobauab.cat
Bustamante Iglesias, Rubén B1/117 93 581 44 21 Ruben.Bustamantearrobauab.cat
Buza Rodríguez, José Julio S/211 93 728 7736 JoseJulio.Buzaarrobauab.cat
Caba Alsina, Pere B1/1096 93 581 1096 Pere.Cabaarrobauab.cat
Caballero Chacón, Joan N/D 93 581 1209 Joan.Caballeroarrobauab.cat
Celma Bueso, Joaquin 93 728 7749 Joaquin.Celmaarrobauab.cat
Costa Carcereny, Marc B1/107 93 581 4421 Marc.Costaarrobauab.cat
Crespo Baquero, Ricardo 93 581 1209 Ricardo.Crespoarrobauab.cat
de Cara Ruiz, Miguel Angel 93 581 1209 MiguelAngel.DeCaraarrobauab.cat
del Valle Álvaro, Elisabet B1/1090 93 581 42 90 ElisabetDel.Vallearrobauab.cat
Esclapes Peralta, Carmen B1/1110 93 581 4293 Carmen.Esclapesarrobauab.cat
Escudero Fernandez, Pedro B1/127 93 581 4423 Pedro.Escuderoarrobauab.cat
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona