Llistat alfabètic
 Llistat per Unitats Docents 
Llistat per Àrees
Llistat per Categories
Sant Pau
Parc Salut Mar
Germans Trias i Pujol
Parc Taulí
Altres institucions
UD VALL D'HEBRON    
Cognoms, Nom Correu electrònic Especialitat
Aguirre Canyadell, Màrius maguirre@vhebron.net Traumatologia
Alonso Alonso, Tirso tirso13@gmail.com Oftalmologia
Armengol Carrasco, Manuel marmengol@vhebron.net Cirurgia General
Balibrea del Castillo, José María balibrea@gmail.com Cirurgia General
Barret Nerín, Joan Pere jpbarret@vhebron.net Plàstica i Cremats
Bellmunt Montoya, Sergi sbellmunt@vhebron.net Cirurgia Vascular
Biarnés Suñé, Alfonso alfonscorreu@gmail.com Anestèsia
Bilbao Aguirre, Itxarone I. ibilbao@vhebron.net Cirurgia General
Bonilla Parra, David bonhomi@msn.com Otorinolaringologia
Carrera Calderer, Lluís lcarrera@vhebron.net Traumatologia
Castellet Feliu, Enric encastel@vhebron.net Traumatologia
Castro Boix, Sandra sandracastro73@hotmail.com Cirurgia General
Caubet Busquet, Enric ecaubet@vhebron.net Cirurgia General
Dopazo Taboada, Cristina cdopazo@vhebron.net Cirurgia General
Espín Bassany, Eloi eespin@vhebron.net Cirurgia General
Fuentes Cabrera, Juan Fdo. jfuentes@vhebron.net Otorinolaringologia
García Arumí, José jgarcia.arumi@gmail.com Oftalmologia
García Arumí, Ana María 12890aga@gmail.com Otorinolaringologia
González Posada, Miguel Ángel miagonzap@gmail.com Anestèsia
González Suárez, Susana susagonz3@gmail.com Anestèsia
Hueto Madrid, Joan Antoni jahueto@vhebron.net Maxil·lofacial
Igual Barceló, Alberto aigual@vhebron.net Cirurgia General
Joshi Jubert, Nayana njoshi@vhebron.net Traumatologia
López Cano, Manuel mlpezcano@gmail.com Cirurgia General
López Paredes, Manuel manuel.lopez@vhebron.net Cirurgia Pediàtrica
Lorente Guerrero, Juan jlorente@vhebron.net Otorinolaringologia
Maeso Lebrun, Jordi jmaeso@vhebron.net Cirurgia Vascular
Martínez Castillo, Vicente J. 31756vmc@comb.es Oftalmologia
Minguell Monyart, Joan jminguell@vhebron.net Traumatologia
Mir Bulló, Francesc Xavier xavier.mir@icatme.com Traumatologia
Morote Robles, Juan jmorote@vhebron.net Urologia
Naches Solsona, Sílvia snaches@vhebron.net Otorinolaringologia
Nadal Clanchet, Míriam de minadal@vhebron.net Anestèsia
Ortiz Laredo, Núria nortiz@vhebron.net Otorinolaringologia
Pellicer Sarasa, Marc mpellicer@vhebron.net Otorinolaringologia
Pellisé Urquiza, Ferran fpellise@vhebron.net Traumatologia
Piñas Massó, Joan jpinas@gmail.com Otorinolaringologia
Poca Pastor, M. Antònia pocama@neurotrauma.net Neurocirurgia
Pumarola Segura, Fèlix 19798fps@comb.es Otorinolaringologia
Raventós Busquets, Carles X. cravento@vhebron.net Urologia
Rodríguez Conde, Nivardo nirodrig@vhebron.net Cirurgia General
Romero Vielva, Laura lromero@vhebron.net Cirurgia Toràcica
Sahuquillo Barris, Joan sahuquillo@neurotrauma.net Neurocirurgia
Sánchez García, José Luis jlsanchez@vhebron.net Cirurgia General
Trilla Herrera, Enrique etrilla@vhebron.net Urologia
Vallribera Valls, Francesc 20412fvv@comb.cat Cirurgia General
Vila Martín, Javier 29477jvm@gmail.com Otorinolaringologia
Vilallonga Puy, Ramon vilallongapuy@hotmail.com Cirurgia General

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona