Llistat alfabètic
 Llistat per Unitats Docents 
Llistat per Àrees
Llistat per Categories
Sant Pau
Vall d'Hebron
Germans Trias i Pujol
Parc Taulí
Altres institucions
UD PARC SALUT MAR   Especia-
Cognoms, Nom Correu electrònic litat (*)
Aguiló Espases, Rafael RAguilo@parcdesalutmar.cat CVAS
Alier Fabregó, Alberto aalier@parcdesalutmar.cat FIS
Alonso Gonçalves, Sandra 94982@parcdesalutmar.cat MAX
Bermejo Martínez, Sílvia sbermejo@parcdesalutmar.cat ANE
Buxó Masip, Xavier xavier.buxo@uab.cat FIS
Casbas Ferrarons, Jordi jordi.casbas@uab.cat CRAL
Castilla Céspedes, Miguel Ramón mcastilla@parcdesalutmar.cat OFT
Cebamanos Celma, Juan jcebamanos@parcdesalutmar.cat COT
Cecchini Rosell, Lluís lcecchini@parcdesalutmar.cat URO
Clarà Velasco, Alberto aclara@hospitaldelmar.cat CVAS
Comas Julià, Jaume jcomas@parcdesalutmar.cat ORL
Conesa Bertran, Gerard 18419gcb@comb.cat NEU
Domínguez Guillamon, Olga 86@pamem.org CRAL
Escolano Villen, Fernando fescolano@parcdesalutmar.cat ANE
Fontané Ventura, Juan jfontane@hospitaldelmar.cat ORL
Francés Comalat, Albert afrances@hospitaldelmar.cat URO
Fumadó Ciutat, Lluís 98578@hospitaldelmar.cat URO
Gallart Gallego, Lluís lgallart@parcdesalutmar.cat ANE
Gelabert Mas, Antoni agelabert@parcdesalutmar.cat URO
Grande Posa, Luis LGrande@parcdesalutmar.cat GRAL
Guzman Ahumada, Juan Martín jumagua20@hotmail.com GRAL
Hijano Esque, Rafael rafa.hijano@gmail.com ORL
Hinarejos Gómez, Pedro Ángel phinarejos@parcdesalutmar.cat COT
Leal Blanquet, Juan jleal@parcdesalutmar.cat FIS
Lorente Poch, Leyre lorentepoch@live.com GRAL
Martínez Palmer, Ana Rosa anarosa.martinez@uab.cat OFT
Matheu Fabra, Ana Matilde amatheu@parcdesalutmar.cat OFT
Membrilla Fernández, Estela 94934@parcdesalutmar.cat GRAL
Monllau Garcia, Juan Carlos jmonllau@parcdesalutmar.cat COT
Montes Pérez, Antonio amontes@parcdesalutmar.cat ANE
Nohales Taurines, Mª Gloria 90313@parcdesalutmar.cat URO
Pascual Damieta, Marta mpascual@parcdesalutmar.cat GRAL
Pera Román, Manuel Ramón pera@parcdesalutmar.cat GRAL
Pera Román, Miguel mpera@parcdesalutmar.cat GRAL
Pérez Prieto, Daniel dperezprieto@hospitaldelmar.cat FIS
Poves Prim, José Ignacio ipoves@parcdesalutmar.cat GRAL
Puig Verdié, Luis lpuig@parcdesalutmar.cat COT
Rodríguez Rodríguez, Alfredo 99882@parcdesalutmar.cat URO
Roig Santamaria, Lluís Miquel Luismiguel.roig@uab.cat CVAS
Saló Bru, Guillem gsalo@parcdesalutmar.cat COT
Sancho Insenser, Joan Josep jsancho@parcdesalutmar.cat GRAL
Sitges Serra, Antonio 8534asitges@hospitaldelmar.cat GRAL
Torres Cánovas, Carlos 86925@parcdesalutmar.cat COT
Villalba Martínez, Glòria gvillalba@parcdesalutmar.cat GRAL


(*) Abreviatures especialitats:

ANE = Anestèsia
COT = Traumatologia
CTOR = Cirurgia Toràcica
CVAS = Cirurgia Vascular
FIS = Fisioteràpia
GRAL = Cirurgia General
MAX = Cirurgia Maxil·lofacial
NEU = Neurocirurgia
OFT = Oftalmologia
ORL = Otorinolaringologia
URO = Urologia

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona