Llistat alfabètic
Llistat per Unitats Docents
Llistat per Àrees
 Llistat per Categories 
Titulars d'Universitat i Agregats
Professorat temporal

TG_PDI_CU_DC_ca


Cognoms, Nom Especia-
litat (*)
UD
(**)
Correu electrònic
Armengol Carrasco, Manuel GRAL VH marmengol@vhebron.net
García Arumí, José OFT VH jgarcia.arumi@gmail.com
Grande Posa, Lluís GRAL PSM LGrande@parcdesalutmar.cat
Morote Robles, Joan URO VH jmorote@vhebron.net
Pera Román, Manuel R. GRAL PSM pera@parcdesalutmar.cat
Quer Agustí, Miquel ORL SP mquer@santpau.cat
Sahuquillo Barris, Joan GRAL VH sahuquillo@neurotrauma.net
       
Emèrit      
Cognoms, Nom Especia-
litat (*)
UD (**) Correu electrònic
Artigas Raventós, Vicenç GRAL. SP vartigas@santpau.cat
Fdez-Llamazares Rodríguez, Jaume GRAL. GTiP  
Rius Cornadó, Xavier GRAL SP xrius@santpau.cat


(*) Abreviatures especialitats:

COT = Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
GRAL = Cirurgia General
OFT = Oftalmologia
ORL = Otorinolaringologia
URO = Urologia

(**) Abreviatures UD (Unitats Docents):

GTiP = Germans Trias i Pujol
PSM = Parc Salut Mar
SP = Sant Pau
VH = Vall d'Hebron

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona