Llistat alfabètic
Llistat per Unitats Docents
 Llistat per Àrees 
Llistat per Categories
Fisioteràpia
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Traumatologia
Urologia
Cognoms, Nom

Especia
-litat (*)

UD (**) Correu electrònic
Bermejo Martínez, Sílvia ANE PSM sbermejo@parcdesalutmar.cat
Biarnés Suñé, Alfonso ANE VH alfonscorreu@gmail.com
Català Puigbò, Elena ANE SP ecatala@santpau.cat
Escolano Villen, Fernando ANE PSM fescolano@parcdesalutmar.cat
Gallart Gallego, Lluís ANE PSM lgallart@parcdesalutmar.cat
González Suárez, Susana ANE VH susagonz3@gmail.com
Melero Mascaray, Alícia ANE GTiP amelero.germanstrias@gencat.cat
Méndez Prieto, Bàrbara ANE PT bmendez@tauli.cat
Montes Pérez, Antonio ANE PSM amontes@parcdesalutmar.cat
Moret Ruiz, Enrique ANE GTiP emoret.germanstrias@gencat.cat
Nadal Clanchet, Míriam de ANE VH minadal@vhebron.net
Rosas Lario, Mercedes ANE PT mrosas@tauli.cat
Unzueta Merino, Mª Carmen ANE SP munzueta@santpau.cat
López de Castro Alujes, Pedro Enrique CAR GTiP plopezdecastro.germanstrias
@gencat.cat
Montiel Serrano, José CAR SP jmontiels@santpau.cat
Muñoz Guijosa, Christian CAR GTiP chrmunozg@gmail.com
Armengol Carrasco, Manuel GRAL VH marmengol@vhebron.net
Balagué Ponz, María Carmen GRAL SP cbalague@santpau.cat
Balibrea del Castillo, José Mª GRAL VH balibrea@gmail.com
Bilbao Aguirre, Itxarone I. GRAL VH ibilbao@vhebron.net
Blanco Guillermo, Ignacio GRAL GTiP ignacio.blanco.guillermo@gmail.com
Blay Aulina, Lidia GRAL GTiP lydia.blay@gmail.com
Casbas Ferrarons, Jordi GRAL PSM jordi.casbas@uab.cat
Castro Boix, Sandra GRAL VH scastro@vhebron.net
Caubet Busquet, Enric GRAL VH ecaubet@vhebron.net
Cerdán Riart, Gemma GRAL SP gcerdan@santpau.cat
Clavé Civit, Pedro GRAL HSP M pclave@csdm.cat
Cremades Pérez, Manel GRAL GTiP lolo_cremades@hotmail.com
Cugat Andorra, Esteban GRAL GTiP esteban.cugat@gmail.com
Del Bas Rubia, Marta GRAL HSP M martadelbas@hotmail.com
Domínguez Guillamon, Olga GRAL PSM 86@pamem.org
Dopazo Taboada, Cristina GRAL VH cdopazo@vhebron.net
Espín Álvarez, Francisco José GRAL GTiP franespin3@gmail.com
Espín Bassany, Eloi GRAL VH eespin@vhebron.net
Fernández Ananin, Sonia GRAL SP sfernandeza@santpau.cat
Fdez-Llamazares Rodríguez, Jaume GRAL GTiP jfllamazares.germanstrias@gencat.net
García Borobia, Fco Javier GRAL PT fjgarcia@tauli.cat
García Cuyàs, Francisco GRAL GTiP 31557fgc@gmail.com
García Monforte, María Nieves GRAL PT ngarcia@tauli.cat
Garsot Savall, Elisenda GRAL GTiP egarsot1974@gmail.com
González López, José A. GRAL SP jgonzalezl@santpau.cat
Grande Posa, Luis GRAL PSM LGrande@parcdesalutmar.cat
Guirao Garriga, F. Xavier GRAL PT fjguirao@tauli.cat
Guzman Ahumada, Juan M. GRAL PSM jumagua20@hotmail.com
Igual Barceló, Alberto GRAL VH aigual@vhebron.net
Julián Ibáñez, Juan Fco GRAL GTiP 21127jji@gmail.com
López Cano, Manuel GRAL VH mlpezcano@gmail.com
Lorente Poch, Leyre GRAL PSM lorentepoch@live.com
Luna Aufroy, Alexis L. GRAL PT Aluna@tauli.cat
Martínez Sánchez, Mª Carmen GRAL SP mmartinezsa@santpau.cat
Membrilla Fernández, Estela GRAL PSM 94934@parcdesalutmar.cat
Molina Santos, Víctor GRAL SP vmolina@santpau.cat
Mora López, Laura GRAL PT lmora@tauli.cat
Moral Duarte, Antonio GRAL SP amoral@santpau.cat
Navarro Soto, Salvador GRAL PT snavarro@tauli.cat
Navinés López, Jordi GRAL GTiP drnavines@gmail.com
Pacha González, Miguel Ángel GRAL GTiP 33956mpg@gmail.com
Pardo Aranda, Fernando GRAL GTiP fpardoaranda@gmail.com
Parés Martínez, David GRAL GTiP dapares@gmail.com
Pascual Damieta, Marta GRAL PSM mpascual@parcadesalutmar.cat
Pascual Miguel, Maria Icíar GRAL GTiP irizarp@gmail.com
Pera Román, Manuel Ramon GRAL PSM pera@parcdesalutmar.cat
Pera Román, Miguel GRAL PSM mpera@parcdesalutmar.cat
Poves Prim, José Ignacio GRAL PSM ipoves@parcdesalutmar.cat
Rebasa Cladera, Pere GRAL PT Prebasa@tauli.cat
Rius Cornadó, Xavier GRAL SP xrius@santpau.cat
Rodríguez Blanco, Manuel GRAL SP MRodriguezB@santpau.cat
Rodríguez Conde, Nivardo GRAL VH nirodrig@vhebron.net
Sánchez Cabús, Santiago GRAL SP sanchez.cabus@gmail.com
Sánchez García, José Luis GRAL VH jlsanchez@vhebron.net
Sancho Insenser, Joan Josep GRAL PSM jsancho@parcdesalutmar.cat
Serra Aracil, Xavier GRAL PT jserraa@tauli.cat
Sitges Serra, Antonio GRAL PSM 8534asitges@hospitaldelmar.cat
Targarona Soler, Eduard M. GRAL SP etargarona@santpau.cat
Toboso Casado, José María GRAL GTiP jmtoboso.germanstrias@gencat.cat
Troya Díaz, José GRAL GTiP 30145jtd@gmail.com
Vallribera Valls, Francesc GRAL VH 20412fvv@comb.cat
Vela Bernal, Sandra GRAL GTiP sandravela1@gmail.com
Vilallonga Puy, Ramon GRAL VH vilallongapuy@hotmail.com
Villalba Martínez, Glòria GRAL PSM gvillalba@parcdesalutmar.cat
Alonso Gonçalves, Sandra MAX PSM 94982@parcdesalutmar.cat
Escuder de la Torre, Òscar MAX PT oescuder@tauli.cat
Hueto Madrid, Joan Antoni MAX VH jahueto@vhebron.net
Vázquez Rodríguez, Antonio MAX GTiP a29516avr@wanadoo.es
Cladellas Ponsa, Josep Maria NEU GTiP jmclade@hotmail.com
Conesa Bertran, Gerard NEU PSM 18419gcb@comb.cat
Poca Pastor, M. Antònia NEU VH pocama@neurotrauma.net
Quintana Schmidt, Cristian José NEU SP cquintana@santpau.cat
Sahuquillo Barris, Joan NEU VH sahuquillo@neurotrauma.net
Brun Lozano, Núria PED PT nbrun@tauli.cat
Castellví Gil, Antonio PED GTiP 12408acg@comb.cat
López Paredes, Manuel PED VH manuel.lopez@vhebron.net
Núñez García, Bernardo PED PT bgarcia@tauli.cat
Barret Nerín, Joan Pere PLAS VH jpbarret@vhebron.net
Masià Ayala, Jaume PLAS SP jmasia@santpau.cat
Caballero Mestres, Ferran SIM SP ferrancaballero@ono.com
González Posada, Miguel Ángel SIM VH miagonzap@gmail.com
Montmany Vioqué, Sandra SIM PT sandra.montmany@gmail.com
Tarascó Palomares, Jordi SIM GTiP jtarasco.germanstrias@gencat.cat
Martínez Téllez, Elisabeth TOR SP emartinezt@santpau.cat
Romero Vielva, Laura TOR VH lromero@vhebron.net
Aguiló Espases, Rafael VAS PSM RAguilo@parcdesalutmar.cat
Bellmunt Montoya, Sergi VAS VH sbellmunt@vhebron.net
Clarà Velasco, Alberto VAS PSM aclara@hospitaldelmar.cat
Escudero Rodríguez, José R. VAS SP jescuderor@santpau.cat
Llagostera Pujol, Secundino VAS GTiP sllagostera.germanstrias@gencat.cat
Maeso Lebrun, Jordi VAS VH jmaeso@vhebron.net
Roig Santamaria, Lluís Miquel VAS PSM 88403@parcdesalutmar.cat


(*) Abreviatures especialitats:

ANE = Anestèsia
CAR = Cirurgia Cardíaca
GIN = Ginecologia
GRAL = Cirurgia General
MAX = Cirurgia Maxil·lofacial
NEU = Neurocirurgia
PED = Cirurgia Pediàtrica
PLAS = Cirurgia Plàstica
SIM = Simulació
TOR = Cirurgia Toràcica
VAS = Cirurgia Vascular

(**) Abreviatures UD (Unitats Docents):

GTiP = Germans Trias i Pujol
HSP M = Hospital de Mataró
PSM = Parc Salut Mar
PT = Parc Taulí
SP = Sant Pau
VH = Vall d'Hebron

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona