Directori 
Albert Griera Artigas
  • Línies de recerca
  • L’àmbit de la meva recerca és l’estudi de la resposta mecànica dels materials geològics en condicions de pressió i/o temperatura elevades. Les eines per abordar-ho és mitjançant la combinació de mètodes numèrics i observacions de camp i experimentals..
  •  
 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona