Directori 
Foto Antoni Teixell Cacharo
  • Línies de recerca
  • - Sistemes d'encavalcaments i interaccions tectònica- sedimentació
    - Estructura i mecànica de les zones de falla
    - Tectònica i evolució del relleu de les serralades de muntanyes
  •  
  • Projectes
  • Els podeu veure en aquest enllaç.
  •  
 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona