Directori 
Foto Joan Bach Plaza
 • Grups de recerca
 • - Responsables del Grup de recerca en ensenyament i divulgació de la Geologia (GREDGEO)
 •  
 • Línies de recerca
 • - Recursos hídrics: avaluació de quantitat i qualitat química de las aigues subterránies
  - Geologia ambiental: avaluació de riscos geològics i d’impactes, gestió del territori
  - Aplicació dels SIG al tractament i representació de dades
  - Recursos per a l’ensenyament i la divulgació de la Geologia
 •  
 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona