Directori 
Gerard González
 • Línies de recerca
 • - Humanisme italià i espanyol entre 1450-1600.

  - Epigrafia llatina antiga.

  - L’estudi de l’epigrafia i l’antiquària romana al Renaixement i a l’Edat Moderna

  - Agostino Vespucci i els cercles humanístics a la Florència d’inicis del s. XVI

  - La falsificació epigràfica al Renaixement

 •  
 • Projectes
 • - Membre del projecte de recerca “La literatura epigráfica anticuaria europea en la primera mitad del s. XVI. Impresos y manuscritos” (2020-2023, ref. PID2019-105828GB-I00), finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

  - Membre del projecte de recerca “La influencia europea de los Epigrammata Antiquae Vrbis (Roma, Mazochius, 1521) en el nacimiento de los estudios anticuarios. Estudio y edición de los marginalia de los humanistas del s. XVI” (2017-2019, ref. FFI2016-77723-P), finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

  - Investigador Principal del projecte de recerca “Contactos entre el humanismo italiano y español en la aparición y difusión de los estudios anticuarios y epigráficos en España (1475-1525)” (2015-2016, ref. CCG2015/HUM-066), finançat per la Universidad de Alcalá (UAH).

  - Membre del projecte de recerca “Manuscripta epigraphica et manus epigraphicae. La memoria de los tituli antiqui Hispaniae en los ss. XVI-XVIII. El caso de la Bética.” (2013-2016, ref. FFI2012-39395-C02-02), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

  - Membre del projecte de recerca “Repercusiones del hábito epigráfico tardo-antiguo en la epigrafía hispánica posterior. Estudio de los procesos de imitación y falsificación: un caso de interacción entre filología y epigrafía” (2010-2012, ref. HAR2009-12932-C02-02), finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

  - Membre del projecte de recerca “Epistolario Antonio Agustín. Introducción, notas, comentarios e índices” (2008, ref. HAR2009-12932-C02-02), finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 •  
 • Publicacions
 • Últims dos anys:

  (amb J. Carbonell): The Epigrammata Antiquae Urbis (1521) and Its Influence on European Antiquarianism, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2020.

  «Conrad Peutinger, Reader of Inscriptions: A Note on the Rediscovery of His Copy of the Epigrammata Antiquae Urbis (Rome, 1521)», History of Classical Scholarship 1 (2019), 1-21.

  «Manilio (4, 16) y el putto como alegoría de la muerte en un memento mori epigráfico de finales del s. XV (CIL II 4426 = II2/14, 1809)», Athenaeum 106:1 (2018), 168-188.

  (amb J. Carbonell), «Las fuentes hispánicas de los papeles epigráficos de Antonio Agustín (BNE, ms. 5781)», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 38:1 (2018), 109-137.

  «The Epigrammata Antiquae Urbis (1521) and the Muses: A Little-Known Chapter in 16th-Century Latin Poetry», a Acta Conventus Neo-Latini Albasitensis: Proceedings of the Seventeenth International Congress of Neo-Latin Studies (Albacete 2018), Leiden-Boston, Brill, 2020, 294-311.

  «The Epigrammata Antiquae Urbis Travels North: Early Modern Owners and Annotators Beyond the Alps», a J. Carbonell, G. González (eds.), The Epigrammata Antiquae Vrbis (1521) and Its Influence on European Antiquarianism, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2020, 87-110.

  «The Copy of Ptolemy’s Geography (Rome, 1478) owned by the Vespuccis», a A. Cattaneo, F. C. Domingues (eds.), Shores of Vespucci. A Historical Research of Amerigo Vespucci's Life and Contexts, Berlin, Peter Lang, 2018, 87-99.

  «Text and Context in Giovanni Vespucci’s Preface to his School Translation of Sallust’s Catiline (1490)», a Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis. Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015), Leiden-Boston, Brill, 2018, 289-299.

 •  
 • Selecció de publicacions de Gerard González
 •  
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona