Directori 
Sandra Cano Aguilera
 • Línies de recerca
 • Tesi doctoral sota la direcció del dr. Joan Carbonell Manils: Els Diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades d’Antonio Agustín (1517-1586). Edició crítica, introducció, notes i comentari.

 •  
 • Publicacions
 • Cano, Sandra (2019). “Fons bibliogràfics d’autors clàssics no cristians a la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona”. Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (en premsa).

 •  
 • Altres informacions
 • Beneficiaria de la Beca d’Iniciació a la Recerca de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (2019), amb plaça dins de l’equip de recerca d’Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).

  Màster Interuniversitari en Arqueologia Clàssica, Universitat Rovira i Virgili –  Universitat Autònoma de Barcelona – Institut Català d’Arqueologia Clàssica (2019).

  Graduada en Estudis Clàssics per la Universitat Autònoma de Barcelona (2017).

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona