Directori 
Alessandro Ravotto
 • Grups de recerca

 •  
 •  
 • Línies de recerca
 • - Dinàmiques de fortificació en època romana 
  - Cultura material: ceràmica d’època romana 
  - Dendrocronologia aplicada a l’arqueologia 
  - Informatització de bases de dades arqueològiques 

   
 •  
 • Projectes
 • 01/12/2018 – 31/12/2019: Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis (HAR2015-65319-P, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, IP  Diana Gorostidi), membre de l’equip de treball.
   
  2014: Disseny i programació d’un software per l’enregistrament de dades arqueològiques de camp, finançat pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona. 
   
  2013 – 2017: Estudi dendrocronològics de la fusta procedent de diferents jaciments arqueològics de Barcelona, finançat pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona  (Exp. C130911; projecte inclòs en el «Pla Barcino» des del  04/04/2013) i per la Generalitat de Catalunya (exp. NL1378-NL1487) 
   
 •  
 • Publicacions
 • Publicacions (últims cinc anys):
  - Ravotto, A. (2019), 'Las primeras defensas urbanas de Barcelona (in press)', Castellum 5. 
  - Ravotto, A. (2019), 'Le mura di Barcellona tra tarda antichità e alto medioevo: dati archeologici', Temporis Signa. Archeologia della tarda antichità e del medioevo 12 [2017], 253-268. 
  - Nolla Brufau, J. M. & Ravotto, A. (2018), Les muralles de la por, Història Mundial de Catalunya, Edicions 62, pp. 133-139. 
  - Ravotto, A. (2018), 'El enigma de C. Coelius', Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona 14, 64-76. 
  - Ravotto, A. (2018), 'Muralla romana i representació de la ciutat', Butlletí Museu d’Història de Barcelona 34, 20. 
  - Ravotto, A. (2017), 'La simbiosi entre muralla i ciutat de Barcino', Auriga: revista de divulgació i debat del món clàssic 87, 10-15. 
   - Ravotto, A. & Rodà de Llanza, I. (2017), 'La cronologia de les muralles romanes de Barcelona després d’un segle de recerques arqueològiques', a Eduard Riu-Barrera, ed., Intervenir a la muralla romana, Museu d'Història de Barcelona, pp. 42-65. 
  - Piqué, R.; Ravotto, A. & López Bultó, O. (2016), 'Roman wells of north-eastern Iberian Peninsula: Landscape and use of wooden resources', Quaternary International 404/A, 104-113. 
  - Ravotto, A. (2016), 'Inventari del material moble procedent del farciment del fossat romà de l'avinguda de la Catedral. Algunes consideracions sobre els productes ceràmics', Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, 302-312. 
  - Ravotto, A. (2016), Parietes. Arqueologia al nucli antic de Parets del Vallès, Ajuntament de Parets del Vallès. 
  - Ravotto, A.; Antolín, F.; López Bultó, O. & Piqué i Huerta, R. (2016), 'La transformació del medi natural al paisatge agrícola al llarg de l’època antiga. L’exemple del jaciment de Foneria (Barcelona)', Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona 12, 146-170. 
  - Ravotto, A.; Mestres, J. S.; Pugès, M. & Segura, J. (2016), 'Estudi dendroarqueològic del pou de Foneria', Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona 12, 171-179. 

  Més publicacions d'Alessandro Ravotto
 •  
 • Altres informacions
 • - Participació en nombroses excavacions i prospeccions arqueològiques a Itàlia i a Catalunya. 
  - 2017: Premi «Ciutat de Barcelona, categoria Història», Ajuntament de Barcelona. 
  - 2018: Premi extraordinari de doctorat, UAB. 
  - 2011-2014; 2019 – actualment: director del «Museo Civico di Garessio» (Cuneo, Itàlia). 
  - 2017 – actualment: investigador adscrit de l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica. 
  - 2018 - actualment: elaboració, publicació i manteniment d’I.L.I.U.M., software científic per a l’enregistrament de dades estratigràfiques en dispositius mòbils Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eu.archaeologica.ilium&hl=en_US
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona