Directori 
Fotografia de Ferran Esquilache
 • Línies de recerca
 • - Arqueologia hidràulica de les grans hortes
  - Organització social del paisatge andalusí
  - Colonització cristiana del regne de València
  - Història Rural baixmedieval
 •  
 • Publicacions
 • - Ferran Esquilache, Els constructors de l'Horta de València. Origen, evolució i estructura social d'una gran horta andalusina entre els segles VIII i XIII, Publicacions de la Universitat de València, 2018.

  - Ferran Esquilache, «Una herència reconstruïda. Canvis físics i institucionals en les hortes fluvials andalusines després de la conquesta cristiana», en E. Vicedo-Rius (ed.), IX Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local. Recs històrics: pagesia, història i patrimoni. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 2018, p. 449-474.

  - Josep Torró & Ferran Esquilache, «'Por donde jamás habían sido conducidas aguas'. La transformación agraria del marjal norte de la Albufera de Valencia (siglos XIII-XV)», en J. Torró i E. Guinot (eds.), Trigo y ovejas. El impacto de las conquistas en los paisajes andalusíes (siglos XI-XVI), València: PUV, 2018, p. 161-225.

  - Enric Guinot & Ferran Esquilache, «Not only peasants: the myth of continuity in the irrigation communities of Valencia (Spain) in the Medieval and Early Modern Ages», Continuity and Change, 32-2 (2017), p. 129-156.

  - Ferran Esquilache, «Construcció i evolució del parcel·lari agrícola a l'Horta de València. La partida del Reialenc en el senyoriu de Torrent (segles XIII-XVI)», Estudis d'Història Agrària, 27 (2015), p. 13-41.

  - Josep Torró, Ferran Esquilache & Enric Guinot, «La transformation du milieu littoral dans une société mediévalé de conquête : le royaume de Valence (c. 1240-c. 1330)», en L. Mercuri, R. González Villaescusa, F. Bertoncello (eds.), Implantations humaines en milieu littoral Méditerranéen : facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge). XXXIVe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes: Éditions APDCA, 2014, p. 411-422.

  - Ferran Esquilache, «La cuestión de la proporcionalidad en la distribución del agua de riego. El caso de la acequia de Favara (Huerta de Valencia)», en C. Sanchis-Ibor et al. (eds.), Irrigation, Society, Landscape. Tribute to Thomas F. Glick, València: Universitat Politècnica de València, 2014, p. 50-69.

  - Vicent Baydal & Ferran Esquilache, «Exploitation and differentiation. Economic and social stratification in the rural muslims communities of the kingdom of Valencia, 13th-16th centuries», en F. Aparisi i V. Royo (eds.), Beyond lords and peasants. Rural elites and economic differentiation in Pre-Modern Europe, València: Universitat de València, 2014, p. 37-67.

  - Ferran Esquilache, «Perspectivas y problemas en la aplicación de la Arqueología hidráulica a las grandes huertas fluviales. Balance de la investigación en la huerta de Valencia», en A. Castro et al. (eds), Estudiar el pasado: aspectos metodológicos de la investigación en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media. Oxford: British Archaeological Reports, 2012, p. 211-221.

  - Enric Guinot & Ferran Esquilache, «La reorganización del paisaje agrario en la huerta de Valencia después de la conquista cristiana. El sistema hidráulico y el parcelario de Montcada y Benifaraig en el siglo XIII», Debates de Arqueología Medieval, 2 (2012), 229-276.
 •  
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona