Directori 
Fotografia de Mateu Riera
 • Projectes
 • Ha estat codirector d’excavacions arqueològiques a més d’una dotzena de jaciments, com ara l’establiment ibèric de Darró (Vilanova i La Geltrú), la Vil·la romana i ermita de la Mare de Déu de Sales (Viladecans), el jaciment andalusí de la balma del puig d’en Xoroi (Artà) i les intervencions urbanes de la Catedrals de Ciutadella i Palma.
   
  Actualment és codirector de les excavacions arqueològiques de la Cova del Molí d’en Gaspar (Sineu), del jaciment paleocristià de Son Peretó (Manacor), i dels jaciments de l’alta edat mitjana de l’illa de Cabrera.
 •  
 • Publicacions
 • Últims 3 anys:

  - M. Riera Rullan 2017: El monacat insular de la Mediterrània Occidental. El monestir de Cabrera (Balears, segles V-VIII), Studia Archaeologiae Chritianae, 1, Ateneu Sant Pacià i Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Barcelona.
  - A M. Anglada, M. Riera Rullan, A. Martínez (Coords.) 2017: VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, Maó:

  • M. Riera Rullan: “Pròleg”, 9-10.
  • M. Riera Rullan, S. Munar, A. Martín 2017: “Estudi dels materials ceràmics d’època antiga trobats a Portocristo (Manacor – Mallorca), durant la campanya de prospeccions i sondejos subaquàtics de 2012”, 224-236.
  • J. M. Román, M. J. Rivas, B. Vallori, M. Riera Rullan 2017: “Projecte d’actuació arqueològica de la cova del molí d’en Gaspar de ses cases noves de Sineu: campanya de 2015. Aproximación a la estructura del poblamiento de época romana, tardoantigua y medieval islámica del término municipal de Sineu (Mallorca)”, 379-388.

  - Puche, J.M., Riera Rullan, M. 2018: “Nuevas tecnologías y documentación gráfica profesionalizada en la arqueología de las Islas Baleares”, I Congreso Nacional de Arqueología Profesional, Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Saragossa, 277-285. 

  - Riera Rullan, M. 2018 “Materiales cerámicos del Mediterráneo Oriental de los siglos V a VII d. C. encontrados en la isla de Cabrera (Islas Baleares): ánforas, vajilla fina, utensilios para cocinar y ungüentarios”, Martín, I.; Fuentes, P.; Sastre, J. C.; Catalán, R. (Coords.): Cerámicas Altomedievales en Hispania y su entorno (s. V-VIII d. C.), Zamora, 613-619. 

  - Riera Rullan, M., Cau, M.A., Salas, M. 2019: “Noves dades sobre la cronologia dels baptisteris i del Sector Sud de Son Peretó (Mallorca – Illes Balears)”, López, J. (Ed.): El cristianisme en l’Antiguitat tardana. Noves perspectives - Actes del 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic – VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Tarragona, 323-333, http://tarracobiennal.com/descargar/click.php?id=1

  - Riera Rullan, M. 2019: “Les Illes Balears dels segles V a VIII dc. Algunes noves dades aportades per l’arqueologia del segle XXI”, Huguet, E., Ribera A. V. (Coords.): En temps dels visigots al territori de València, València, 164-169 i 237-238.

  - Ruiz Cecilia,  J. I. ; Román Punzón, J. M.; Riera Rullan, M. 2019: “La placa cerámica decorada de época tardoantigua del Museu d’Història de Manacor (Mallorca – Islas Baleares)”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul×liana, 75, Palma de Mallorca, 43-63. ISSN: 0212-7458

 •  
 • Altres informacions
 • Doctor en Història per la UAB amb la tesi Arqueologia d’una instal·lació monacal primerenca a l’arxipèlag de Cabrera (Illes Balears) (segles V-VIII dC). Restes arquitectòniques, de producció, ceràmica i altres materials arqueològics.
   
  És professor de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes (Barcelona) i Investigador adscrit a l’ICAC.
   
  Arqueòleg especialista en treball de camp i en estudis de la ceràmica dels segles IV dC a XIII dC.

  Enllaç al portal Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mateu_Riera_Rullan

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona