Directori 
Fotografia Daniel Ramon García
 • Línies de recerca
 • - Mitografia
  - Edició de textos
  - Música grega antiga
 •  
 • Publicacions
 • - “Heraclit el Mitògraf: noves dades per a la datació de la seva obra”. Faventia 2008 30/1-2 315-322. 
   
  - “Secrets que amaguen els escolis. Algunes claus per entendre el Περὶ ἀπίστων d’Heraclit el Mitògraf” en Borrell Vidal, E.; Gómez Cardó, P. (edd.), Artes ad humanitatem. vol. I p. 79-84. Barcelona SEEC – Diputació de Tarragona 2010. 
   
  - Crespo, Cira; Ramon, D.: “Sull’uso di Pyrene in Strabone”. MEFRA 2010 122/1 175-180. 
   
  - “Problemas textuales de las Quaestiones Homericae de Heraclito el Rétor: tres ejemplos” en Jordi Pàmias (ed.), Parua Mythographica (2011) 183-190. 
   
  - “Mitógrafos y Progymnasmata. Paléfato, Heraclito el Mitógrafo y el Anónimo Vaticano como ejercicios de retórica”. Euphrosyne 2011 39 277-284. 
   
  - “La tradición manuscrita de las Quaestiones Homericae de Heraclito“ en Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico 2014 vol II 577-582.
    
  - AA.VV: Diccionari Grec-Català, Francesc Cuartero i Joan Alberich (Ed.). Enciclopèdia Catalana 2015.
 •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona