Directori 
Fotografia de Marc Orriols
 • Línies de recerca
 • - La sexualitat a l’antic Egipte
  - Les edats a l’antic Egipte, en especial la infantesa i la vellesa
  - Els rituals iniciàtics de la pubertat a l’antic Egipte
 •  
 • Projectes
 • - Excavacions arqueològiques i documentació epigràfica a Saqqara (Egipte): jaciments de Kom el-Khamasin i Menawat. Finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (ref. 2006EXCAVA00003), (2006-2009). IP Dr. Josep Cervelló Autuori. Investigador i becari doctoral.

  - Los semagramas de los Textos de las Pirámides entre iconicidad y realidad referencial (ca. 2380-2160 a.C.). Estudio paleográfico, filológico, semiótico e histórico-cultural. Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. FFI2009-13299), (2010-2012). IP Dr. Josep Cervelló Autuori. Investigador (dedicació completa) i Tècnic superior de suport a la recerca.

  - SGR Història del Conflicte a l’Antiguitat (HICOA). Finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (2014SGR1111), (2015-2016). Coordinador Dr. Ignacio Borja Antela Bernández. Investigador col·laborador i Tècnic superior de suport a la recerca.

  - Grup de Recerca Consolidat (GRC): Grup d’Estudis sobre Egipte i el Pròxim Orient a l’Antiguitat (GEEPOA). Investigador principal Dr. Josep Cervelló Autuori. Finançat per l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya (2017SGR658), 2017-2019.

  - Membre de Tàcita Muta (Grup d’Estudis de Dones i Gènere a l’Antiguitat)
 •  
 • Publicacions
 • - Orriols-Llonch, M., "Crimen y castigo. El adulterio femenino en el antiguo Egipto", a: Antela-Bernárdez, B., Zaragozà Serrano, C. i Guimerà Martínez, A. (eds.), Placer y dolor. Las mujeres en la Antigüedad (UAH Monografías Humanidades 72), Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2017, pp. 13-30.

  - Orriols-Llonch, M., "Una nueva interpretación de los llamados tusks predinásticos", a: Burgos Bernal, L.; Pérez Largacha, A.; Vivas Sainz, I. (eds.), Actas V Congreso Ibérico de Egiptología. Cuenca, 9-12 de marzo de 2015, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 2017, pp. 789-800.

  - Orriols i Llonch, M., Ressenya del llibre de Amandine Marshall Maternité et petite enfance en Égypte ancienne, Lectora. Revista de Dones i Textualitat 23, Barcelona, 2017, pp. 185-187.

  - Orriols-Llonch, M., "Women’s role in sexual intercourse in ancient Egypt", a: Budin, S. i Turfa, J.M. (eds.), Women in Antiquity: Real Women across the Ancient World, Londres – Nova York: Routledge Press, 2016, pp. 194-203.

  - Orriols-Llonch, M., "Semen ingestion and oral sex in ancient Egyptian Texts", a: Kousoulis, P. i Lazaridis, N. (eds.), Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of the Aegean, Rhodes, 22-29 May 2008 (Orientalia Lovaniensia Analecta 241), Leuven: Peeters, 2015, pp. 839-848.

  - Orriols, M., "El conjunto familiar de Nikare", a: Ardèvol, E i Oller, J. (eds.), Métodos cualitativos para la interpretación histórica, Barcelona: Materiales UOC, 2013, pp. 5-23.

  - Orriols, M., "El conjunt familiar de Nikare", a: Ardèvol, E i Oller, J. (eds.) Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, Barcelona: Materials UOC, 2013, pp. 5-23.

  - Orriols-Llonch, M., "Mujer ideal, mujer infractora. La transgresión femenina en el antiguo Egipto", Lectora. Revista de Dones i Textualitat 18, Barcelona, 2012, pp. 17-40.

  - Orriols-Llonch, M., Sex and Cosmogony. "The Onanism of the Solar Demiurg", Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion 233, Göttingen, 2012, pp. 31-42.

  - Orriols i Llonch, M., "Léxico e iconografía erótica del antiguo Egipto: la cópula a tergo", Trabajos de Egiptología 5/2, Tenerife, 2009, pp. 123-137.

  - Orriols-Llonch, M., "The Hand of God: Atum’s Masturbation in the Heliopolitan Cosmogony", a: de Araújo, L.M. i Sales, J.C. (eds.), Proceedings of the Second International Congress for Young Egyptologists. Erotica, Erotism and Sexuality in Ancient Egypt, Lisboa, 2009, pp. 346-354.

  - Orriols i Llonch, M., "Divine Copulation in the Pyramid Texts. A Lexical and Cultural Approach", a: Goyon, J.C. i Cardin, C. (eds.), Proceedings of the Ninth International Congress of Egyptologist. Grenoble, 6-12 September 2004 (Orientalia Lovaniensia Analecta 150), Leuven: Peeters, 2007, pp. 1421-1427.

  - Orriols i Llonch, M., "La traición a la maat. La violencia contra las mujeres en el antiguo Egipto", a: Molas Font, Mª Dolors (ed.), Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal, Barcelona: Icaria, 2007, pp. 57-70

  https://uab.academia.edu/MarcOrriolsLlonch


   
 •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona