Directori 
Josep Maria Puche
 • Línies de recerca
 • -Arqueologia de l’arquitectura
  -Arquitectura antiga
  -Documentació Gràfica del patrimoni històric-arquitectònic
  -Noves tecnologíes aplicades a la documentació gràfica
 •  
 • Projectes
 • Projectes (darrers 5 anys)
  - Técnicas constructivas y arquitectura del poder en el noreste de la Tarraconense. Metodología de representación y parámetros analíticos para la comprensión de los procesos evolutivos  (I+D HAR2012- 36963-C05-02). Dates: 01/02/2013 / 31/12/2015
  - Parámetros analíticos-evolutivos de las técnicas constructivas del noreste de la Tarraconense en época tardoantigua: homogeneización, criterios de representación y calibración (I+D HAR2015-64392-C4-2-P). Dates: 22/02/2016 / 22/02/2020
 •  
 • Publicacions
 • Publicacions (últims 5 anys):

  - Puche, JM. i López, J.2013: “La arquitectura paleocristiana de Tarraco (segles IV-V).” in Tarraco Christiana ciuitas,149-162. Tarragona
  López, J.i Puche, JM. 2013: “El balneum de la vil•la romana de La Llosa (Cambrils, Baix Camp): l’edifici septentrional.” in Ager Tarraconensis 5. Landscape, settlement, material culture and history. Proceedings of the International Symposium. 295-303. Tarragona

  - Puche, JM. 2013: “La documnetació gràfica al projecte de recuperació, consodilació i museïtzació del monestir bizantí de l’illa de Cabrera” in V Jornades d’arqueologia de les Illes Balears (Palma 28- 30 setembre 2012) 315-324. Palma de Mallorca

  - Puche, JM. i J López 2013: “Metrologia e proporzioni nella basiliche paleocristiane di Tarraco.La basilica settentrionale del snatuario suburbano di San Fruttuoso e la basilica dell’anfiteatro” in Acta XV congressus internationales archaeologiae cristianae. 759-776. Toledo

  - Lluis Guinovart,  J.;  Costa, A.; Puche, JM.;  Coll , S.;  2014: “Assessment of the construction process of the cathedral of Tortosa” in Journal of architectural conservation  20:3. 156-169

  - Puche, JM.;  Prevosti, M.; Padreny, JM.; Coll, R.; 2014: “El edificio octogonal de Can Ferrerons, estudio métrico y arqyuitectónico” in XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica: Centro y periferia en el mundo clásico. 1077-1081. Mérida

  - Macias, JM.; Puche, JM.;Toldrà, JM.;De Solà-Morales, P.; 2014: “Reconstrucción digital del anfiteatro romano de Tarraco (Hispania Tarraconensis) mediante escáner láser. Bases para el estudio analítico y estructural.” in XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica: Centro y periferia en el mundo clásico. 87-90. Mérida

  - De Solà-Morales, P.; Toldrà, JM.;Puche, JM.;Macias, JM.; 2014: “Redrawing Tarraco” in XII International Forum Le vie dei Mercanti. Best practice in heritage conservation management. Aversa-Capri

  - Vinci,S.;  Macias, JM.;  Puche, JM.; de Solà-Morales, P.; Toldrà, JM.; 2014: “El subsuelo de la Torre del Pretorio: substrucciones de tradición helenística bajo la sede del Concilium prouinciae hispaniae citerioris (Tarraco)” in Arqueología de la Arquitectura  11. 1-20. Madrid-Vitoria

  - Toldrà, JM.;Macias, JM.;  Puche, JM.;A. Costa, De Solà-Morales, P.; Esparllargas A.; Ferré, A.; 2014: “The octagon, the hendecagon and the approximation of pi: the geometric design of the clypeus in the enclousere of Imperial cult in Tarraco” in XII International Forum Le vie dei Mercanti. Best practice in heritage conservation management. Aversa-Capri

  La resta de publicacions dels últims 5 anys són al document adjunt
 •  
 • Publicacions Josep Maria Puche
 •  
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona