Directori 
Fotografia d'Isabel Rodà
 • CV
 • Currículum normalitzat d'Isabel Rodà de Llanza (pdf)
 •  
 • Línies de recerca

 • S'ha especialitzat en l'Arqueologia Romana, centrada sobre tot a Barcino ja que ha estat Conservadora Tècnica del Museu d'Història de Barcelona fins el 1980. S'ha especialitzat en  epigrafia llatina i escultura romana, des dels primers contactes amb el món prerromà fins l'Antiguitat Tardana. Aiximateix ha desenvolupat l'estudi i determinació dels materials lapidis emprats a l'Antiguitat Clàssica, presidint el IX Congréss Internacional ASMOSIA (Tarragona 2009). Des del 1990, és membre de l'equip d'investigació que estudia les escultures de l'Augusteum de Narona (Croàcia).
 •  
 • Projectes

 • Projectes més recents:
  - Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis. Ministerio de Economía y Competitividad. Diana Gorostidi Pi. (INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA). 01/01/2016-31/12/2019.

  - Tempus Programme 517471-Tempus-1-2011-1-It-. European Commission Convocatoria:
  2010. (Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara). 01/01/2011-31/12/2017.

  - Mirades sobre la Mediterrània a l'antiguitat tardana. D'Orient a Occident, de la Protohistòria a l'Atiguitat Tardana. Grup d'investigació en Arqueologia Clàssica.. Joan Gómez Pallares. (INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA). 01/06/2014-
  31/12/2016.

  - La vil·la romana de la Gran Via - Can Ferrerons (Premià de Mar, Maresme). (INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA). 01/01/2008-31/12/2015.

  - Pedrera del Mèdol. Isabel Rodà de Llanza. (INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA). 03/01/2011-31/12/2014.

  - CSIR (Corpus Signorum Imperii Romani – Hispania). (INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA). 01/01/2006-31/12/2014.

  - HAR2011-25011, La explotación y comercio de los recursos naturales en el N. Este de la Hispania romana: Lapis, metalla, aqua. Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación. Isabel Rodà de Llanza. (INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA). 2012-
  2014. Coordinador.

  - Produccions artístiques i Ciències de l'Antiguitat. (INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA). 2009-2013.

  - HAR 2008 – 04600 / HIST, Explotación, uso e intercambio de materias primas inorgánicas entre el norte de Hispania y el sud de la Galia y Puertos de Roma. Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación. Isabel Rodà de Llanza. (INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA). 2008-2011.
 •  
 • Publicacions

 • Es poden consultar totes les publicacions al currículum adjunt.
 •  
 • Altres informacions

 • Ha estat també Research Associate de la Universitat de Califòrnia, Berkeley (1987, 1991), Visiting Profesor (Officer) a la Universitat de Harvard (2004), membre d'Honor de la Societat Arqueològica de Croàcia (2011). El 2004 és nomenada membre corresponent del Deutsches Archäologisches Institut (Berlín). El 2011 rebé el Premio Internacional Genio Protector de la Colonia Augusta Emerita, concedit per l'Asociación de Amigos del MNAR. El 12 de febrer de 2015 realitzà el seu discurs per 
  l'ingrés com a Acadèmica de Número a la Reial Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona). Des de 1989 a 1993 co-dirigí les excavacions dels trofeus de Pompeu el Gran a Panissars (La Jonquera-El Portús). Des de 2007 al 
  2012 fou la directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC).
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona