Directori 
Fotografia de Joaquim Pera
 • Línies de recerca

 • - Urbanisme romà.
  - Ceràmica romana (T.S. Hispànica).
  - Numismàtica antiga (romana i ibérica).
  - Romanització al interior de Catalunya (Iesso i Puig Castellar).
 •  
 • Projectes
 • Projectes vius:

  - Investigador principal del projecte HAR2015-64601-C3-1-R. “Análisis arqueológico y valorización patrimonial de tres paisajes de la conquista romana de Hispania (siglos II-I AC MINECO Retos Investigación. IP del Projecte Coordinat amb Universitat d’Alacant y CSIC Mérida. (2016-2019)

  - Investigador principal del projecte quatriennal CLT009/18/00014. “Anàlisi arqueològica de la primera ocupació romana a l’altiplà central de Catalunya”. Departament de Cultura de la Generalitat. (2018-20121).

  - Investigador en projectes de recerca competitius nacionals i europeus des de l’any 1987, ininterrompudament.
 •  
 • Publicacions
 • Últims 5 anys:
  - Pera Isern, J.; De Solà Gómez, G.; “La problemática de la Terra Sigillata Hispánica en las ciudades de interior: El caso de Iesso (Guissona)” Contextos cerámicos de época altoimperial en el Mediterráneo occidental (Barcelona, 20-21 de octubre de 2011). Bercelona 2014.
  - Rodrigo, E.; Carreras, C.; Pera, J.; Guitart, J.  2014. "La presencia romana en el NE de la provincia Citerior durante el siglo II aC. Aproximación arqueológica a partir de los yacimientos de Can Tacó  (Montmeló, Barcelona) y Puig Castellar (Biosca, Lleida)". Anejos Archivo Español de Arqueología. Vol. LXVII. p. 191 – 210.
  - Guitart, J.; Ros, J.; Gironès, T.; Pera, J. 2014. La ciutat romana de Iesso (Guissona, La Segarra). Cap a la socialització de la recerca arqueològica. Tribuna d'Arqueologia 2011-2012. . Barcelona . p. 21 – 38.
  - Carreras, C.; Pera, J.; Rodrigo, E.; Romaní, N.; Padrós, N.; Guitart J. 2014. La conquista en el Nordeste de la Hispania Citerior (S. II aC). Estudio del asentamiento de Puig Castellar (Biosca, Lleida). AA.VV.. Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Vol.II  Mérida 2014.. 1 ed. Mérida. Museo nacional de Arte Romano Mérida; pp. 1761 - 1764.
  - Carreras, Cèsar; Rodrigo, Esther; Pera Joaquim; Romaní, Núria; Padrós, Núria. “ El proceso previo a la fundación de ciudades romanas en el NE de la Hispania Citerior: los ejemplos de can Tacó y Puig Castellar”. Actas IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati Veleia (Piacenza) 2015.
  - Pera Isern, Joaquim: Els orígens de Iesso. Ajuntament de Guissona, col·lecció “Retalls de Guissona”, Guissona 2016, 87 pags.
  - Pera, J.; Carreras, C.; Romaní, N.; Padrós, N.; De Solà, G.- “El proceso de implantación territorial romana en el NE de la Provincia Citerior en el siglo II a.C.”. a Fortificaciones y control del territorio en la Hispania republicana. J. Pera/J. Vidal (ed). pp. 167-205. Libros Pórtico. Zaragoza, 2016.
  - Carreras, C.; Martín, A.; Pera, J.; Rodrigo, E.- “Las ánforas de Brindisi en la Hispania Citerior. Pautas de distribución y consumo” a Saguntum, 48, pp. 103-128. Universitat de Valencia, 2016.
  - Pera Isern, Joaquim; De Solà Gómez, Gemma; Buxeda i Garrigós, Jaume; Madrid Fernández, Marisol i Fernández de Marcos García, Cristina: “Caracterización arqueométrica de la Terra Sigillata Hispánica en la antigua ciudad romana de Iesso (Guissona, Lleida)” a I Congreso Internacional Terra Sigillata Hispánica: 50 años de Investigaciones (Granada, 26-28 de març de 2014). Granada, 2016.
  - Pera, J.; Carreras, C.; Guitart, J.; Rodrigo, E.; Romaní, N.: “Puig Castellar (Biosca, la Segarra). Un castellum de segona meitat del segle II aC a l’interior de Catalunya”, a Primeres Jornades d’Arqueologia de Ponent. Generalitat de Catalunya, Deapartament de Cultura, Lleida, 2018.
  - Guitart, J.; Pera, J.; Romaní, N.; Padrós, N.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Ros, J.; De Solà, G.: “ La ciutat romana de Iesso. Parc Arqueològic de Guissona (2011-2014)”, a Primeres Jornades d’Arqueologia de Ponent. Generalitat de Catalunya, Deapartament de Cultura, Lleida, 2018.
 •  
 • Altres informacions

 • - Codirector de les excavacions a la ciutat romana de Iesso (Guissona). Des de 1987-actualment.
  - Director de les excavacions a Puig Castellar (Biosca, La Segarra). Des de 2012-actualment.
  - 3 Trams de recerca reconeguts per CNAI i AQU Catalunya.
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona