Directori 
Fotografia de Jordi Cortadella
 • Línies de recerca

 • - Professor titular d'Història Antiga des de l'any 1996. La seva recerca s'ha adreçat fonamentalment a l'estudi i l'anàlisi de qüestions historiogràfiques, antigues i modernes, i a la història de l'arqueologia catalana. En els darrers anys també s'ha interessat per aspectes de la història de la guerra a l'Antiguitat, com ara el fenomen de la recreació històrica.
 •  
 • Projectes

 • Projectes de recerca (últims 5 anys):

  - Paisajes de la hispania romana: de la diversidad a la complementariedad (HAR2013-41629-P). Entidad financiadora: MICINN
  Entidades participantes: Universidad Autónoma de Barcelona – Universidad de Almería, Museu Cerdà. Duración, desde: 2014 hasta:2016 Investigador responsable: Oriol Olesti i Alberto Prieto
  Número de investigadores participantes: 6

  - Lo viejo y lo nuevo en la Hispania romana: catastros, gestión de los recursos y control social (HAR2010- 20209).
  Entidad financiadora: MICINN
  Entidades participantes: Universidad Autónoma de Barcelona – Universidad de Almería, Museu Cerdà. Duración, desde: 2010 hasta: 2013 Investigador responsable: Alberto Prieto Arciniega
  Número de investigadores participantes: 6

  - Antigüedad, nacionalismos e identidades la historiografía occidental, siglos XVIII-XIX (HAR2012 31-376)
  Entidad financiadora: MICINN
  Entidades participantes: Universidad del País Vasco - Universidad Autónoma de Barcelona – Universidad Autónoma de Madrid
  Duración, desde: 2013 hasta: 2015 Investigador responsable: Antonio Duplá Anguátegui
  Número de investigadores participantes: 6

  - La gestión política de las "crisis humanitarias" en el mundo grecorromano (ss. IV-I aC) (HAR2010-19185)
  Entidad financiadora: MICINN
  Entidades participantes: Universidad Autónoma de Barcelona
  Duración, desde: 2010 hasta: 2012  Investigador responsable: Toni Ñaco del Hoyo
 •  
 • Publicacions

 • - Jordi Cortadella y Cesar Sierra. "Lígdamis y Diágoras: breve nota sobre un paralelismo entre las tiranías de Eaxos y eretria", Revista: Rivista di Cultura Classica e Medioevale 2. Pisa – Roma, 2015.

  - Jordi Cortadella. "Arqueologia, Història Antiga i dictadures modernes"Franquisme & Transició 2. Barcelona, 2014.

  - Jordi Cortadella. "Els sarraïns i la seva manera de fer la guerra, amb Roma i contra Roma". Historiae, 11. Barcelona, 2014.

  - Jordi Cortadella "La historia de la historiografía: conceptos y debates", a Da Riva y J. Vidal (eds.), Descubriendo el Antiguo Oriente. Ed. Bellaterra. Barcelona, 2014

  - Antonio Duplá y Jordi Cortadella. "Nota sobre Antigüedad, nacionalismo(s) e historiografía: dos estudios de caso en las historiografías vasca y catalana" Veleia, Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas 31. Vitoria_Gasteiz, 2014

  - Jordi Cortadella. "La aportación de Joan Maluquer de Motes a la “Historia de España” de R. Menéndez Pidal. Una visión historiográfica." Revista d’Arqueologia de Ponent. Lleida, 2013.

  - Jordi Cortadella, "La República romana". Colección Historia, 125 aniversario de National Geographic 10. RBA. Madrid, 2013

  - Jordi Cortadella. "¿Qué le debe el mundo a Roma? La huella de una civilización". Especial CLIO, ocho siglos de Historias de Roma. Barcelona, 2013.

  - Cesar Sierra; Jordi Cortadella. "Telestágoras y la instuaración de la tiranía en Naxos", Rivista di Cultura Classica e Medioevale. Roma, 2012

  - Jordi Cortadella, Borja Antela. "L’Antiguitat recreada: l’experiència com a motor de coneixement històric", Auriga, revista de divulgació i debat del món clàssic. Roma, 2012.

  - Jordi Cortadella, Borja Antela. “El Màster i la formació de l’investigador en Història Antiga: l’experiència del workshop com a mitjà d’avaluació”. Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics. Bellaterra, 2012.

  - Jordi Cortadella. “L’arribada dels bàrbars: la batalla d’Adrianòpolis”, a B. Antela, J. Vidal (eds.), A l’atac!. Grans batalles de la Història Antiga d’Europa i el Pròxim Orient. Libros La Magrana. Barcelona, 2012

  - Jordi Cortadella. “Pere Bosch Gimpera: el més jove, vital i escandalós de la “colla de l’Ateneu””. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXII. Barcelona, 2011.

  - Jordi Cortadella. “L’Empúries imaginada: músics, erudits i lletraferits.” Faventia. Homenaje a R.-A. Santiago. Barcelona, 2011.

  - Jordi Cortadella. “Los grupos de recreación histórica (historical re-enactment)”, a J. Vidal, B. Antela (eds.), La Guerra en la Antigüedad desde el presente. Pórtico. Zaragoza, 2011.

  - Jordi Cortadella. “Sobre las manipulaciones del pasado en la Antigüedad Clásica.”a C. Fornis, J. Gallego, P. López-Barja, M. Valdés, (eds.), Dialéctica histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido. Pórtico. Zaragoza, 2011.
 •  
 • Altres informacions

 • Darreres Jornades i Congressos:
  - Memòria del Conflicte a l’Antiguitat. Us de la guerra a la historiografia antiga (Barcelona, novembre 2015).
  - Congreso Internacional ANIHO. Antigüedad modernasAntigüedad Clásica y naciones modernas
  en Mundoen el Viejo y el Nuevo Mundo (Vitoria, octubre 2015).
  - II Congreso Internacional de Historia de la Arqueología:150 años de historia de la arqueología: Teoría y método
  de una disciplina (Madrid, desembre 2014).
  - Congreso Internacional: Augusto 2014. Balance historiográfico (Madrid, desembre 2014).

  Forma part del Consell de Redacció de la revista "Archivo Español de Arqueolgía" del CSIC.
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona