Directori 
Fotografia de Joan Carbonell
 • Línies de recerca

 • - Humanisme italià i espanyol entre 1450-1600.
  - Antonio Agustín (1517-1586). Epistolari. Epigrafia i Numismàtica.
  - Epigrafia llatina antiga.
  - Corpora epigraphica manuscripta.
  - Edició crítica i traducció d’autors llatins i humanistes.
  - Didàctica de la Llengua Llatina.
 •  
 • Projectes

 • Actualment és IP del projecte coordinat amb la UAH Manuscripta epigraphica et manus epigraphicae. La memoria de los tituli antiqui Hispaniae en los siglos XVI-XVIII (FFI2012-39395-C02-02).

  Ha estat IP dels projectes consecutius següents:

  - Repercusiones del hábito epigráfico tardo-antiguo en la epigrafía hispánica posterior. Estudio de los procesos de imitación y falsificación: un caso de interacción entre filología y epigrafía. (HAR2009-12932-CO2-02).

  - Epistolario Antonio Agustín. Introducción, notas, comentarios e índices (HUM2005-05928).
  Edición de la correspondencia de Antonio Agustín (1517-1586). Comentario filológico y de re antiquaria con especial atención a la epigrafía y a la numismática
  (BFF2002-01800).

  Ha obtingut finançament dins el programa d’Acciones Complementaries com a IP del projecte:

  - Piedras, pergaminos y papeles: Memoria de la epigrafía latina de la Tardo-Antigüedad al Barroco (FFI2011-13372-E).

  Amb anterioritat a 2000 va participar com a membre de l’equip en altres quatre projectes competitius de recerca en convocatòries d’àmbit estatal (PB93-0889; PB96-1188; PB96-1220; BFF00-0398), en dos d’àmbit nacional (Ref. 1995SGR/00132 ;1070-UAB-03) i en dos d’innovació docent d’àmbit nacional (Ref. AQU2007; 2009MQD – 00081).

  Estades de recerca (des de 2010)

  Ha realitzat estades de recerca finançada a:
  - Centre Gustave Glotz. París (2009). Convocatòria del Ministerio de Educación [ref. PR2009-0136]
  - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Roma (2010). Convocatòria de l’AGAUR [ref. 2009 BE2 00183]).

  Fa estades de recerca habituals a la Bibliothèque Nationale de France (París); la Biblioteca Apostolica Vaticana (Roma) i al Centro CIL II. Alcalá de Henares.
 •  
 • Publicacions
 • -  "Inscripcions itàliques en el ms. 69 de l'ACG (Girona) de Pere Miquel Carbonell. Primers resultats", in A. Guzman et al. (eds.), Pere Miquel Carbonell i el seu temps (1434-1517), Barcelona 2016, pp. 41-75.

  - "Inscripciones inéditas del Phrygianum y de las necrópolis vaticanas (Girona, Arxiu de la Catedral, MS 69 de Pere Miquel Carbonell)", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 194 (2016), pp. 259-270.

  - (amb Helena Gimeno Pascual), "Epígrafes entre Moura, Aroche y Santiago de Compostela. A propósito del CIL II 963, 2548 y 2549", in G. González Germain, (ed.), Peregrinationes ad inscriptiones colligendas. Estudios de epigrafía de tradición manuscrita, SPUAB, Bellaterra 2016, pp. 319-341.

  - "El corpus epigrafico de los Epigrammata Antiquae Vrbis (ed. Mazochius, 1521) a raíz del estudio del ejemplar anotado por Jean Matal (ms. Vat. Lat. 8495)", in G. González Germain, G. (ed.), Peregrinationes ad inscriptiones colligendas. Estudios de epigrafía de tradición manuscrita, 2016, pp. 13-72.

  - (amb Helena Gimeno Pascual), "Juan Fernández Franco, Antonio Agustín y la epigrafía bética. Nuevos datos para una monografía", in J. Carbonell - H. Gimeno (eds.), A Baete ad fluvium Anam: Cultura epigráfica en la Bética Occidental y territorios fronterizos, Alcalá de Henares 2016, pp. 267-288.

  - (amb Helena Gimeno Pascual [eds.]), A Baete ad fluvium Anam: Cultura epigráfica en la Bética Occidental y territorios fronterizos, Alcalá de Henares 2016.

  - Article. 2015. «Inscripciones inéditas del Phrygianum y de las necrópolis vaticanas (Girona, Arxiu de la Catedral, Ms. 69 de Pere Miquel Carbonell)», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 194 (2015), 259-270.

  - Article. 2015. «Las supuestas síloges epigráficas de Alfonso y Gaspar de Castro. A propósito de los papeles de J. Matal y A. Agustín del Ms. Vat. Lat. 6040», en J. Mª Maestre et alii, Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico, V. 1 (2015), 2359-2367.

  - Traducció. 2014. Lucà. La Guerra Civil. Intr., trad. i notes de ____. Editorial Alpha. Barcelona. Col·lecció de Clàssics Grecs i Llatins de la Fundació Bernat Metge. Vol. 404. ISBN 978-84-9859-242-9.

  - Article. 2013. «CIL II 3001 (= CLE 1139), un epígrafe recentior», en Fernández, C. - Limón, M. Gómez Pallarès, J. - del Hoyo, J. (edd.), Ex officina: literatura epigráfica en verso. Sevilla. SPUB de la Universidad de Sevilla, 55-71.

  - Article. 2013. «Minima notanda de auctoribus schediisque titulorum Celtitanorum», en Cid López, R. Mª. – García Fernández, E., (eds.) Debita verba. Estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés, 561-570 (amb H. Gimeno Pascual).
 •  
 • Publicacions Joan Carbonell (últims 5 anys)
 •  
 • Altres informacions
 • És membre de les següents comissions del Consell de Govern amb funcions delegades relacionades directament amb la recerca:

  - Comissió de Doctorat (2015- ).
  - Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics (2015- ).

  Gestió universitària no relacionada amb la recerca:

  Càrrecs unipersonals de designació
  - Secretari del Departament de Filologia Clàsica (1992-1997).
  - Coordinador de la Llicenciatura de Filologia Clàssica (2000)
  - Vicedegà d’Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres (2001-2002)
  - Delegat del Rector per a Estudis i Escoles Adscrites (2002-2003)
  - Vicerector d’Estudiants i Cultura (2003-2009)

  Càrrecs electes
  - Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres (des de març de 2015)

  Càrrecs de representativitat
  - Membre del Claustre de la Universitat (des de 1999)
  - Membre del Consell de Govern com a representant del Professorat A del Claustre (2013-2015)
  - Membre de la Comissió de Personal Acadèmic com a representant del Professorat A del Consell de Govern (2013-2015).

  Membre de les comissions del Consell de Govern amb funcions delegades:
  - Comissió d’Afers Acadèmics.
  - Comissió d’Economia i Organització.
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona